ProjektHelhedsplan for Elementfabrikken

Uddrag

FRA ERHVERVSOMRÅDE TIL GRØN ANKOMST OG MØDESTED I KIRKEBJERG

JJW Arkitekter har udarbejdet en helhedsplan for omdannelse af et eksisterende erhvervsområde på 20.000 m2 i Kirkebjerg, Brøndby. En eksisterende fabrik på grunden rives ned, og et nyt fælles rekreativt miljø for de omkringliggende byggerier, der binder de nærliggende bymiljøer sammen etableres.

Projektbeskrivelse

Helhedsplan for Elementfabrikken Projektbeskrivelse

Arbejdsområder

Bygherrerådgivning / Landskab

Samarbejdspartner

Danakon Ingeniører

Kontakt

Kontaktperson: Erik Skytte

X

Helhedsplan for Elementfabrikken

FRA ERHVERVSOMRÅDE TIL GRØN ANKOMST OG MØDESTED I KIRKEBJERG

JJW Arkitekter har udarbejdet en helhedsplan for omdannelse af et eksisterende erhvervsområde på 20.000 m2 i Kirkebjerg, Brøndby. En eksisterende fabrik på grunden rives ned, og et nyt fælles rekreativt miljø for de omkringliggende byggerier, der binder de nærliggende bymiljøer sammen etableres.

Helhedsplanen omfatter etablering af rekreative arealer med håndtering af regnvand og opholdsmuligheder samt etablering af en hovedstiforbindelse, der løber fra Glostrup Station til et fremtidigt letbanestop ved Søndre Ringvej.

Sideløbende med omdannelsen af området, anlægges en ny daginstitution til 180 børn på grunden.

DEN GRØNNE ANKOMSTPLADS
Til den nye daginstitution anlægges Den Grønne Ankomstplads, der er udformet som et urbant, men grønt byrum. Den Grønne Ankomstplads inddeles i zoner, der er henholdsvis grønne eller belagte.

Den Grønne Ankomstplads er et attraktivt grønt byrum, der fungerer både, når der er mange og få besøgende. Pladsen henvender sig til alle aldersgrupper og er et tilgængeligt og inviterende byrum i den nye bydel.

CIRKELPLADSEN
Cirkelpladsen er udformet som et cirkelslag fremhævet af en kant i teglklinker. Pladsen danner rum for større forsamlinger og intime møder og fremstår som et dekorativt område, der i sig selv skaber værdi for den forbikørende cyklist eller løberen på sin tur.

Pladsen fungerer som forsinkelsesareal ved store regnskyl.

På Cirkelpladsen udformes et skulpturelt multimøbel, der kan indtages på et utal af måder: Til ophold og solbadning, til dans og leg eller som en scene. Samtidig opstår der rum imellem møblet og pladsen højbede. Det skaber en spændende og stemningsfuld plads, der inviterer borgerne ind.

REGNVANDSPLADSEN
Regnvandspladsens centrale element er et forsinkelsesbassin, der er sænket ca. 45 cm og fungerer som rekreativt opholdssted og regnvandsopsamling. Regnvand fra tagflader og terræn ledes via terræn og vandrender til bassinet.

En gangbro i træ, der også kan indtages som siddemøbel, gør bassinet til et oplagt sted for ophold og leg. Særlig bevoksning som blomster, buske og stauder, der kan vokse i vandholdig jord gør samtidig bassinet til et særligt sted.

Regnvandspladsen ligger i nær relation til daginstitutionen, der vil skabe liv og aktivitet, særligt om morgenen og eftermiddag, men også i løbet af dagen når børnene tager på tur i Den Grønne Ankomstplads.

JJW Arkitekter har som bygherrerådgiver for Brøndby Kommune udført volumenstudier og udarbejdet ideoplæg, program og dispositionsforslag, koordineret brugerinddragelse og udarbejdet strategi for udbud.

Sted / Tranehaven 31, 2605 Brøndby
Bygherre / Brøndby Kommune
Areal / 20.000 m2
Opgaveform / Bygherrerådgiver, arkitekt, landskab

Henter Billede