ProjektHirschsprunghus

Uddrag

renovering af kontorhus

Projektbeskrivelse

Hirschsprunghus Projektbeskrivelse

Arbejdsområde

Erhverv og sundhed

Rådgivningsform

Totalrådgivning

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

Nyheder

X

Hirschsprunghus

TRANSFORMATION AF RAMBØLLS TIDLIGERE HOVEDSÆDE

Indviet december 2012

INTENTIONER OG ARKITEKTONISK IDÉ

Projektet er en transformation af et større Rambølls gamle hovedsæde beliggende på Bredevej i Virum. Byggeriet er et klassisk eksempel på den herskende arkitektur i 1980érne med et tungt muret ydre, halvcirkulære trappetårne og smalle vinduesbånd.

Vi har i vores forslag og endelige ombygning søgt at åbne op, lysne og sammenbinde det store kringlede kompleks med den oprindelige arkitektur i hånden.

På baggrund af analyser og skitseforslag har vi i samarbejde med bygherren tegnet et projekt til en fremtidige anvendelse som erhverv af Bredevej 2 – bygning A og B  – et kontorfællesskab med plads til flere lejere end det oprindeligt var tænkt.

Intentionen er at skabe en ny fysisk identitet til bygningen og dens kommende lejere/ brugere. Husets hovedindgang omdannes til et imødekommende og sammenbindende område som fremstår enkelt, lyst og overskueligt i et tidssvarende formsprog.

NYT INDGANGSPARTI
Der etableres et nyt indgangsparti ved at rykke facadelinjen ca. 3 m frem samt etableringen af et horisontalt bygningselement  – FYRTÅRNET

FOYEROMRÅDE
For at skabe et lyst og imødekommende fællesareal for hele huset og dets lejere ombygges nuværende indgang til et større dobbelthøjt foyerområde med fælles reception og mødefaciliteter.

KANTINE
Eksisterende kantineområdet herunder mødelokaler lysnes og åbnes op så der kommer større visuel kontakt til de fine omkringliggende haveanlæg.

AUDITORIUM
I forlængelse af nuværende kantineområde etableres der nyt auditorium til 150 personer.

OVERSKUELIGHED
Foyer -og kantineområde sammenkædes med en mere tydelig visuel forbindelse således at man opnår en torv og -gade lignende sammenhæng.

Henter Billede