ProjektHjortegården – en fremtidssikret transformation

Uddrag

HJORTEGÅRDEN – en fremtidssikret transformation af et velfærdsikon

Projektbeskrivelse

Hjortegården – en fremtidssikret transformation Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: David Ploug

X

Hjortegården – en fremtidssikret transformation

HJORTEGÅRDEN – en fremtidssikret transformation af et velfærdsikon

At arbejde med hele bebyggelser, sætter fokus på sammenhængene mellem livet ude og inde: At arbejde med boliger kræver et helhedssyn, som rummer både beboere, byområder, bæredygtighed og socialkulturel forståelse. Boligerne er en del af den bymæssige kontekst som landskabet er en del af boligen.
Derfor kommer alle skalatrin fra design til by- og landskabsplanlægning og havekunst i spil i vores arbejde med Hjortegården.
Succeskriterierne for en renoveringsproces er mange – men helt centralt står processen med og mellem alle aktører.
Processen er et fællesskab, hvor indlevelse, inddragelse og medejerskab er nøgleord, i forhold til at kunne skabe og opleve omdannelserne som en succes.
I vores oplæg til at arbejde med omdannelsen af Hjortegården bevæger vi os fra det individuelle plan – individet/boligen – over de nære fælleskaber – altanen/mødet med omverdenen – og videre ud i de fællesskaber, der ligger i og omkring Hjortegården.
Tematisk har vi valgt to temaer, som det, vores røde tråd er spundet af – Fremtidssikring og Transformation.

FREMTIDSSIKRINGEN
Vi vil være med til at revitalisere, restaurere og renovere Hjortegården, så der igen tegnes et positivt billede af området, præget af dynamik og en lys fremtid: Den gode bebyggelsesplan med muligheder for forskellige boformer og fællesskaber,
samlet i et hierarki af uderum – læser vi som de tanker og idealer som i sin tid grundlagde Hjortegården.
Vi vil gerne være med til at genrejse Hjortegården som et mønstereksempel på et attraktivt vitalt bosted – et fremtidssikret boligområde anno 2020+.
For at kunne tale om fremtidssikring er det nødvendigt at kunne tale om bæredygtighed i gængs forstand, som i Brundtland rapporten: økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed. Et centralt succeskriterie er, at løsningerne inviterer og inspirerer
beboerne til at komme med nye ideer og se muligheder – individuelle som fælles.
Der er tale om en dynamisk tilstand med løsninger, der gennem alle faser i processen er åbne overfor forandringer og nye udefrakommende krav.
Det er vigtigt at skabe en proces, hvor der kan træffes langsigtede beslutninger – så vi kan fastholde en løbende udvikling – processen skal være sit eget levende værk.
Vi har i vores analyse til besvarelsen arbejdet efter en procesplan, der opdeler projektet i fire hovedfaser – forslagsfasen – projektfasen – udførelsesfasen – driftsfasen

TRANSFORMATIONEN
Renovering er fornyelse – altså at bygninger fornys i form, funktion og udtryk – har vi taget som udgangspunkt i vores arbejde på Hjortegården.
Når vi derfor lægger vægt på ordet transformation er det i erkendelse af, at en fysisk renovering er en nødvendig forudsætning for, at fremtidssikre Hjortegården. Men skal projektet blive en succes, må den fysiske helhedsplan følges af betragtninger om sociale- og miljømæssige tiltag.
Vi er afklarede med, at vores arkitektoniske og byggetekniske bidrag ikke alene, rummer hele svaret på hvordan man fremtidssikrer Hjortegården. Men vores ambition er, at processen vi foreslår – og vores arkitektur – kan berige og understøtte de sociale tiltag, der også skal til for at skabe en attraktiv bebyggelse som de der bor, kan være stolte af og som tiltrækker fremtidige beboere.

Henter Billede