ProjektHolstebro Gymnasium

Uddrag

Totalentreprisekonkurrence vundet sammen med Arkitektfirmaet A2.
Kunstudsmykning i samarbejde med Bjørn Nørgaard

Projektbeskrivelse

Holstebro Gymnasium Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

X

Holstebro Gymnasium

Holstebro Gymnasium er en by – Med gader og pladser som man har lyst til at udforske og nærme sig.

I oplægget til ombygningen af Holstebro Gymnasium lagde vi vægt på et læringsmiljø som udtrykt i Rafaels opfattelse af akademiet i Athen, hvor diskussioner tages gående, og hvor der kan reflekteres siddende på trappen.

Skolens arkitektur er skabt af to hovedgreb: Tilbygningen til det eksisterende hus og udbygningen af gårdrummene.

Dommerkomitéen havde flg. kommentar:
“Projektet fremstår i et overbevisende formsprog. der på samme tid sammenføjer nyt og gammelt i et modernistisk svar på den stillede opgave. Gymnasiet gives et arkitektonisk løft med en markant ny ankomstbygning, der rummer hovedindgang, administration og et nyt auditorium. Især auditoriets
placering udemærker sig i relation til en mulig ekstern andvendelse. Projektet løser i øvrigt de stillede funktionskrav på en overbevisende måde, inden for de nuværende bygningsmæssige rammer ved udnyttelsen af eksisterende gårdrum…”

Det samlede nybyggeri dækker ca. 1910 m2.

Projektet er et resultat af et samarbejde med arkitektfirmaet A2. Ingeniørfirmaet Strunge & Hartvigsen tager sig af alle ingeniørdiscipliner, og entreprenørfirmaet Pihl & Søn er totalentreprenør.
Den integrerede kunstudsmykning i glasfacaden er udført efter tegning af Bjørn Nørgaard og projekteret i samarbejde med JJW ARKITEKTER. Glasarbejdet er udført af Hebgaard Glaskunst

Henter Billede