ProjektHORNBÆK PLEJEHJEM

Uddrag

De tre hovedmål: omsorgsfulde rammer for plejehjemmets beboere, gode rammer for et godt arbejdsliv samt et åbent, inviterende miljø er afspejlet i bebyggelsesplanen. Planen rummer intime rum, der omslutter det indre “hjerterum”. Samtidig åbner bebyggelsen sig op for landskabet omkring og skaber udsigt og trækker fornemmelsen af vidder ind i rummene.

Projektbeskrivelse

HORNBÆK PLEJEHJEM Projektbeskrivelse

Arbejdsområder

By og bolig / Landskab

Samarbejdspartner

Danakon Ingeniører

Kontakt

Kontaktperson: Lars Andersen

Kontaktperson: Ole Hornbek

Nyheder

X

HORNBÆK PLEJEHJEM

1.PRÆMIE I KONKURRENCE – VUNDET JUNI 2016 – INDVIET OKTOBER 2021

HOVEDGREB OG BEBYGGELSESPLAN
De tre hovedmål: omsorgsfulde rammer for plejehjemmets beboere, gode rammer for et godt arbejdsliv samt et åbent, inviterende miljø er afspejlet i bebyggelsesplanen. Planen rummer intime rum, der omslutter det indre “hjerterum”. Samtidig åbner bebyggelsen sig op for landskabet omkring og skaber udsigt og trækker fornemmelsen af vidder ind i rummene.

BYGNINGSTYPOLOGI / GÅRDHAVEHUSET
Bebyggelsens første etape er udformet som to enheder i to etager ude i landskabet. Anden etape udgør en enhed i én etage mod parcelhuskvarteret. Denne løsning repræsenterer en løsning, der tilgodeser de arkitektoniske- og landskabsmæssige ønsker og krav, og tillige sikrer en effektiv og god pleje- og bygningsdrift. Arkitekturen tager udgangspunkt i det traditionelle – med reference til bondegården skaber vi en række gårdhavehuse. Gårdhavehusene danner, i sin sammenkobling, pladser og landskabsrum der forankrer bebyggelsen til netop dette sted, og viser vejen for den fremtidige bebyggelse på den tilstødende matrikel. Udformningen er tilpasset den omkringliggende bebyggelse i forhold til retning og forlængelsen af aksen fra Toftemosevej.

FRA INDIVID TIL FÆLLESSKAB
Vi har i vores disponering taget afsæt i hvordan det enkelte menneske med forskellige udfordringer, oplever sine omgivelser. I små trin har vi fra beboerens øjenhøjde langsomt bevæget os op i større og større sammenhænge. Fra boligen – den trygge base – til det nære naboskab i havegangen, i de små nicher, til opholdsstuen og den indre gårdhave for de 12 beboere i en bo-gruppe.
Derfra til det større fællesskab med nabo bo-gruppens 12 beboere – samlet omkring spisestuen og de fælles uderum. Afhængig af dagsformen, vil beboeren kunne kapere mere eller mindre komplekse sammenhænge rumligt og socialt i bogruppen, i boafsnittet i de fælles rum og udenfor.
Disponeringen af vores plan for plejehjemmet, fra det enkelte menneske til det store fællesskab, er således et symbol på vores ønske om, at skabe omsorgsfulde rammer i alle skalatrin. Der skal være plads til at beboeren langsomt tager mere og mere af verden til sig -og på en god dag, kunne rumme det hele og bevæge sig ud af døren.

 

FAKTA
Projekt / Hornbæk Plejehjem
Sted / Sauntevej, Hornbæk
Bygherre / Helsingør
Areal / 5.300 m²
Opgaveform / Totalrådgivning
Samarbejdspartnere/ Danakon Ingeniører
JJW Nøglepersoner / Lars Andersen, Lisbeth N. Olsen, Janne Sælan Halskov
JJW ydelser / Totalrådgivning

Henter Billede