ProjektHvissinge lavenergihus

Projektbeskrivelse

Hvissinge lavenergihus Projektbeskrivelse

Arbejdsområde

By og bolig

Rådgivningsform

Arkitektrådgivning

Download:
Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Lars Andersen

Nyheder

X

Hvissinge lavenergihus

Når vi som arkitekter arbejder med passiv og lavenergihuse, er det stadig arkitekturen der ligger os mest på sinde. At tegne og tænke et hus der forholder sig til stedet og omgivelserne og danner en smuk og velfungerende ramme om det liv der skal leves.

JJW har i tæt samarbejde med bygherrerne tegnet en familiebolig som lavenergihus kl.1.
Med udgangspunkt i familiens ønsker og de grundlæggende principper for et lavenergihus, har vi tegnet et enkelt hus med skævheder og højt til loftet.
Et hus med den energimæssige ambition, har det bedst som kompakt form, men vi har med små fremspring og skift i materialitet, søgt at skabe variation i rumlighederne både inde og ude.

Grundens forudsætninger
Huset er beliggende på en skovgrund i et nyudstykket område. Lokalplanen lagde op til en anderledes form for bebyggelse, små grundstørrelser beliggende i en fælles lund af opstammede træer. Grundstørrelsen dikteres af husets udformning – en 3 meter zone ud fra bygningens fodaftryk tilhører ejeren, mens alt det indimellem er fælles område i lysskoven.
Oprindelig var hele udstykningen gammel skov, hvor tanken var at de forskellige enfamilie huse lå i små lysninger. Desværre var det ikke muligt at bevare den eksisterende beplantning. Nye forholdsvis store træer er nu plantet på hele udstykningen og den oprindelige idé om husene i skoven bliver en realitet om nogle år.

Op i lyset
Denne forudsætning blev afgørende for hele rumdisponeringen af huset. Sammen med bygherren blev vi hurtigt enige om at vende tingene på hovedet. At tegne et hus med udgangspunkt i stedet og lyset.
For at få mest mulig ud af lyset på grunden placerer vi opholdsarealerne på 1. sal. Et stort køkken alrum oppe i trækronerne og lyset. Etagen er disponeret som et stort rum omkring en kerne. Kernen og to nicher mod nord og vest giver mulighed for at trække sig tilbage i mindre nicher.
På 2. sal er der placeret et lille rum til stjernekiggeri, kontor eller gæsteværelse med tagterrasse. På den store tagterrasse får man mulighed for et mere privat uderum i trækronernes top, hvis man ønsker at trække sig tilbage fra det fællesskab hele bebyggelsen er tænkt som.
Alle tre etager fordeler sig rundt om husets tunge kerne der indeholder vand, varmegenvindingsanlæg, ventilation etc.
I stueetagen placeres entré, bryggers, stort badeværelse samt 3 soveværelser. Fra entréen forbindes etagerne via et trippelhøjt trapperum med ovenlys og visuel forbindelse til resten af huset.

Materialer og udtryk
Lokalplanen har krav om at træ skal udgøre 50 % af facadearealet. For at understrege husets planløsning, skifter vi materiale etagerne imellem. Husets base er i beton med synlig træforskalling – en stoflig og anderledes overflade der står i smuk kontrast til det sorte træhus på 1 og 2 sal.
Den tunge base i stueetagen værner og afskærmer for alt for meget indblik, da der er her familiens soveværelser er. Vinduerne er placeret lavt og højt for at give anderledes kig ud i landskabet – et lavliggende vindue i øjenhøjde fra sengen eller et smalt højt vindue for enden af gangen, der indrammer udsigten til et træ etc.
På 1. og 2 sal skifter huset materialer. En sort træbeklædning i faldende bredder skyder sig ind og ud med nicher og større glaspartier. Mod syd åbner huset sig op i et stort glasparti i hele husets udstrækning med en stor terrasse.

 

Henter Billede