ProjektRIGSARKIVET Indretning og designkoncept

Uddrag

Rigsarkivet København er efter hundredevis af år i historiske rammer blevet samlet på Kalvebod Brygge i et transformeret betonbyggeri bygget til godsterminal.  JJW har stået for brugerproces, indretning og designkoncept. Fra rumopdeling til særinventar, akustik projekt til udsmykning.

Projektbeskrivelse

RIGSARKIVET Indretning og designkoncept Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

Nyheder

X

RIGSARKIVET Indretning og designkoncept

Rigsarkivet København er efter hundredevis af år i historiske rammer blevet samlet på Kalvebod Brygge i et transformeret betonbyggeri bygget til godsterminal. Vilhelm Lauritzen Arkitekter har stået for ombygning af byggeriet, mens JJW har stået for brugerproces, indretning og designkoncept. Fra rumopdeling til særinventar, akustik projekt til udsmykning. Læsesalen er som det eneste flyttet til det kgl. Bibliotek.

JJW´s ROLLE

JJW Arkitekter har bistået med den omfattende flytte- og omdannelsesproces samt de efterfølgen­de indretnings arbejder i de nye transformerede rammer. Sideløbende med en grundig inddragelsesproces har vi gennemført behovsafklaring, udviklet bygge­program og kravspecifikationer og har undersøgt, skitseret og formidlet ombygnings-, plandispo­nerings- og indretningsmuligheder og bearbejdet disse sammen med en styregruppe (lejer) samt bygningens ejere (og deres rådgivere). Ud over lejer og ejer har medarbejdere været ind­draget i processen.

NYE MULIGHEDER

I de indledende faser havde vi særligt fokus på at se på den eksisterende organisation, på funktioner og arbejdskultur og på de muligheder der bød sig for disse i et nu samlet Rigsarkiv i en meget anderle­des bygning. På baggrund af dette påbegyndte vi et workshopforløb med involvering af direktion og medarbejdere. Efterfølgende – efter tilrettelæggel­sen af den overordnede disponering – har vi udar­bejdet konkrete koncepter til en ny- og genskabelse af Kulturinstitutionens identitet med designkatalog og specialdesignede indretningsløsninger.

FAKTA

Bygherre / Rigsarkivet København

År / Oktober 2017 – maj 2020

Areal / 3.500 nye m² brutto

Opgaveform / Bygherrerådgivning / lejerrådgivning

JJW rolle / Bygherrerådgiver, lejerrådgiver

JJW ydelser / Proces og rådgivning for direktion, udlejer og bygherrens forhandler herunder bl.a. behovsafklaring og involvering ved workshops, organisering, udarbejdelse af program og plandispo­nering. Dertil udarbejdelse af kommunikationsmate­riale samt udarbejdelse af designkatalog,

 

 

Henter Billede