ProjektINDRETNING PLEJECENTER HØRGÅRDEN

Uddrag

Det nye plejecenter danner en tryg ramme for samspil mellem generationer og tilbyder et åbent miljø, hvor mennesker kan mødes i øjenhøjde, uden at der er gået på kompromis med de private og nære rum.

Projektbeskrivelse

INDRETNING PLEJECENTER HØRGÅRDEN Projektbeskrivelse

Arbejdsområder

By og bolig / Indretning

Samarbejdspartner

Jönsson a/s

Kontakt

Kontaktperson: Janne Raahauge Dyhr

Nyheder

X

INDRETNING PLEJECENTER HØRGÅRDEN

INDRETNING AF PLEJECENTER HØRGÅRDEN
Med fokus på tilgængelighed og ligeværdighed er Plejecenter Hørgården blevet renovereret og udvidet. JJW har været arkitekt på projektet samt stået for indretning af centerets tre bygninger i hver fem etager samt de nye forbindelsesbygninger.

Det nye plejecenter danner en tryg ramme for samspil mellem generationer og tilbyder et åbent miljø, hvor mennesker kan mødes i øjenhøjde, uden at der er gået på kompromis med de private og nære rum.

Den overordnede disponering er enkel og logisk. I stueetagen er der indrettet overordnede og semioffentlige fællesfunktioner, der øger samspillet med lokalområdet. Her findes bl.a. et nyt fælles spise- og aktivitetshus samt dagtilbud. På plejecenterets øvre etager er der indrettet 189 plejeboliger.

SPORT OG LEG
Plejecenter Hørgården er ét af seks profil-plejecentre i Københavns Kommune, som hver især har et særligt tema. Hørgårdens tema er Sport og leg, hvilket der i indretningsprojektet er arbejdet indgående med at understøtte – bl.a. ved hjælp af striber på gulvene, der fungerer som vejvisere og henleder tankerne på sportsbaner, piktogrammer af f.eks. skakbrikker på væggene og brug af den traditionelle ribbe, der er indbygget og anvendt som gennemgående motiv. Videre er der i indretningsprojektet arbejdet med lokal forankring, og den helt særlige sports- og fritidskultur, der findes på Amager, er gjort til en del af stedet ved hjælp af grafiske elementer og fotostater på væggene, der fortæller historier om lokale amagerkanske sportshelte.

Alle elementer og møbler er valgt ud fra at fremme livslyst og hjemlighed, men med stor plads til forskellighed og individualitet. Derudover er lyset et vedvarende fokuspunkt i såvel arkitektur som møblement.

TILGÆNGELIGHED
Indretningen er udviklet med henblik på at sikre beboernes selvhjulpenhed, sikkerhed og trivsel samt at understøtte bevægelse og leg, og implementering af moderne velværdsteknologi, tydelig wayfinding og universelt design sikrer tilgængeligheden for centerets brugere.

Hver enkelt af de 189 boliger er indrettet til at understøtte den enkelte beboers integritet og værdighed., bl.a. med brug af moderne velfærdsteknologi. Videre har der været fokus på at skabe rummelige og lyse rammer, der imødekommer moderne plejebehov for beboere såvel som personale.

På baggrund af en omfattende brugerinddragelsesproces er det gennem indretningen lykkes at understøtte plejecenterets særlige profil i hjemlige rammer, der sætter mennesket i centrum.

Henter Billede