ProjektPEDER LYKKE SKOLE – Indretning og skiltning

Uddrag

JJW Arkitekter har indrettet Peder Lykke Skolen på Amager efter en større renovering og udvidelse udarbejdet af Nøhr og Sigsgaard Arkitekter

Projektbeskrivelse

PEDER LYKKE SKOLE – Indretning og skiltning Projektbeskrivelse

Arbejdsområde

Indretning

Kontakt

Kontaktperson: Tine Pernille Nielsen

Kontaktperson: Janne Raahauge Dyhr

X

PEDER LYKKE SKOLE – Indretning og skiltning

JJW Arkitekter har indrettet Peder Lykke Skolen på Amager efter en større renovering og udvidelse tegnet af Arkitekterne Nøhr & Sigsgaard. Indretningsprojektet tog udgangspunkt i en pulje afsat til møblering og skiltning ifm. én sporudvidelse samt den nye tilbygning på skolen. I forbindelse med den løbende renovering af skolen, fik JJW Arkitekter ligeledes ansvar for flytteprocessen, der bestod af mange etaper og en omfattende koordineringsopgave. Den opgave gav JJW´s indretningsarkitekter en særlig mulighed for at få et helhedsblik på også skolens eksisterende ressourcer.

GENBRUG

Ved at sortere i skolens eksisterende inventar, vælge ud, samle og flytte det bedste til nye placeringer, og dernæst prioritere og finde gode løsninger på det nye, er det lykkedes JJW at strække budgettet og skabe et flot helhedsindtryk på hele skolen. Som eksempel havde indskolingen relativt nye stole og borde, mens mellemtrin og udskolings borde og stole var nedslidte. Administrationens inventar var overvejende i god stand, så her var kun brug for ganske lidt. Enkeltstående aflukkede rum som fx sundhedsplejerske og psykolog fik eksisterende møbler som var væsentligt bedre end det de havde, og oplevede på den måde også en stor forbedring. Der var naturligvis brug for nyt inventar til den nye madskole og kantine, men også stort behov for nye møbler i foyer og andre fællesarealer.

Skolen har været i fuld funktion, samtidigt med gennemførelsen af renoveringen, og indretningen har derfor udfoldet sig i takt med de enkelte områders færdiggørelse. JJW Arkitekter har udført brugerprocesser med skolens leder, udvalgte lærer og pædagoger, som bidrager med specialviden, erfaring og ønsker samt prioritering af hvilke områder der skal nyindrettes.

LÆRINGSMILJØER OG FRITIDSORDNING

Fokus har været på at skabe rolige læringsmiljøer i de mindre undervisningsområder. Generelt er der arbejdet med at udnytte alle skolens arealer til læring på forskellige og meget fleksible måder. Mange af skolens områder er derfor suppleret med specialinventar, der kan opfylde skolens læringsprincipper. Skolen er en åben skole uden døre mellem klasselokaler og fællesarealerne, og derfor er disse fællesarealer også indrettet som læringsområder. Fritidsordningens lokaler er indrettet, så de også kan bruges i skoletiden og faglokaler er indrettet, så de også kan bruges efter skoletid – på den måde skal alle arealer understøtte såvel læring og leg, som pauser.

SKILTNING

Den nye skiltning er designet med fokus på overskuelighed og wayfinding. Tydelige piktogrammer på skilte ud for faglokalerne og ligeledes på oversigtskilte. Skiltningsprojektet er også udnyttet til fagspecifik grafik, f.eks. er kvintcirklen og Peder Lykke Skolens egen sang printet på væggene ved musiklokalet, og akvareller af fisk i 1:1 fra danske farvande svømmer henover væg ved madskolen og kantinen.

DESIGNSTRATEGI TILPASSET SKOLENS DNA

Materialevalg, specialinventar og farver supplerer den overordnede designstrategi tilpasset skolens robuste 70´er arkitektur. Den rødbrune teglsten og mange elementer af råt fyrretræ er suppleret af ny krydsfiner og uldstoffer i dæmpede farver. Der blev desuden råd til at udskifte skolens gamle ustabile voliere og akvarie til nyt inklusive flere nye skæl- og fjerklædte kammerater.

FAKTA

Sted / Brydes Allé 25, 2300 København S

Bygherre / Københavns Kommune, BUF (Børne- og ungdomsforvaltningen)

År / 2017 – sept. 2017 – marts 2020

Areal / 12.000 m² ombygning, 2.000 m² nybygning

JJW rolle / Arkitekt, indretning, flyttekoordinator

JJW ydelser / Indretning – brugerproces, design, specialinventar, projektering, skiltning, håndtering af leverancer og flyttekoordinering.

Henter Billede