Projektindretning Skolen i sydhavnen

Projektbeskrivelse

indretning Skolen i sydhavnen Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Tine Pernille Nielsen

Kontaktperson: Janne Raahauge Dyhr

Nyheder

X

indretning Skolen i sydhavnen

Vi har indrettet Skolen i Sydhavnen, så den kan fungere uden hjemklasser men til gengæld med masser af fælles områder. Samtidig er skolen forberedt til at man kan reducere fælles områder og opstille vægge, der giver mulighed for en mere traditionel klasse-opdeling, såfremt behovet opstår på et senere tidspunkt. Alle elevernes personlige skabe er placeret i fællesarealerne. Overalt er der arbejdet med stimulerende rum, da det giver mere energi og resulterer i bedre Lærerne synes, at det er bedre at undervise i lokaler, hvor de føler, at de sætter dagsordenen og bestemmer, hvad der er vigtigt. Lokaler, hvor indretning og disponeringen af lokalet bedst fremmer undervisningen i lige netop deres fag.

SOCIALE RUM TILPASSET ELEVERNES BEHOV

Skolen i Sydhavnen er en delvist trindelt skole med indskoling på 2. sal, samt to øvre etager er klar til både trindelt skole og alders-integration på tværs af årgangene. Indretningen af de respektive områder er disponeret forskelligt med hensyntagen til elevernes alder, hvad de kan håndtere og hvad der skal til, for at de føler sig trygge på de enkelte klassetrin. For at give tryghed til de mindre børn, har indskolingen sit eget hjemområde med mindre klynger, adskilt fra de øvrige elever. De mindste elever skal have det nære, den lille skala og gerne et væld af muligheder. Små børn synes, det er kedeligt, at gå den rationelle vej fra A til B, og de ser bevægelsen som en leg og vil gerne have flere muligheder. For de ældre elever handler det mere om at blive set af de andre, når turen går gennem huset, eller når man står oppe på øverste etage og kigger ud over skolen. Indskolingens hjemområde ligger derfor centralt placeret i forhold til både indendørs og udendørs-faciliteter og understøtter de yngste elevers relativt mindre bevægelsesradius.

De større elever fra mellemtrinet og udskolingen deler ét stort, aldersintegreret hjemområde fordelt på to etager, hvor eleverne bliver en del af et større fællesskab på tværs af klassetrin – disse etager kan med enkle midler konverteres til at være trindelt.
Der er klasseområder og holdområder i forskellige størrelser og med forskellige grader af åbenhed, men en af de bærende ideer for Skolen i Sydhavnen er, at man bruger hele skolen og hele byen. Hvorfor skal de store elever udelukkende have fysik og matematik på skolen, når der ligger højteknologiske virksomheder lige ved siden af, hvor de kan se, hvordan man konkret anvender naturvidenskaben? Når man bringer byen ind på skolen, og fører skolen ud i byen, opstår en vekselvirkning, der gavner begge parter.
En anden af de centrale tanker bag skolebyggeriet er, at man skal overraskes i takt med, at man bevæger sig rundt i skolebygningen. Grundplanerne er forskellige på alle etager, ligesom rumhøjderne varierer meget. Skift i skala er afgørende for byggeriet, hvor høje rum løbende afløses af lave og omvendt. Derudover er der arbejdet med horisontale og vertikale sammenhænge og rumligheder, således at eleverne og besøgende gribes af den dynamiske og mangfoldige rumlige variation, der tilføjer Skolen i Sydhavnen et stærkt oplevelsesmæssigt aspekt.

INDLÆRINGSFREMMENDE TEKNISKE LØSNINGER
Et godt indeklima og gode akustiske forhold er afgørende for skoleelevers trivsel og indlæring samt et godt arbejdsmiljø. Hver nat gennemluftes skolen af et automatiseret system, der åbner udvalgte døre og vinduer i facader og indervægge. Hermed bliver naturlig ventilation et supplement til det mekaniske ventilationssystem og sikrer at skoledagen starter med frisk luft. For at optimere de akustiske forhold er der udviklet oplukkelige vinduespartier med integreret lyddæmpning, der gør det muligt at åbne vinduerne uden at trafikstøj trænger ind i skolens lokaler. Indendørs medvirker træ-lameller, opslagstavler med lydabsorberende overflader, akustiske lofter og trinlydsdæmpende gulvbelægning til at skabe et optimeret akustisk miljø, der er udviklet ved hjælp af de nyeste digitale beregnings- og designredskaber.

FAKTA – SKOLEN I SYDHAVNEN
Projekt / Nybyg – Folkeskole
Sted / Støberigade, 2450 København SV
Bygherre / Københavns Kommune, Børne- & Ungdomsforvaltningen
År / 2006 – 2015
Areal / 9.500 m²
Arkitekt / JJW Arkitekter
Indretning / JJW Arkitekter

Henter Billede