Projektjjw visionsprojekt 2012

Projektbeskrivelse

jjw visionsprojekt 2012 Projektbeskrivelse

X

jjw visionsprojekt 2012

”NOGLE GANGE SKAL MAN SVARE PÅ NOGET MAN IKKE ER BLEVET SPURGT OM…”

I 2012 tog vi hos JJW ARKITEKTER initiativ til at stille skarpt på spørgsmålet om, hvordan København kan udvikle sig, som en moderne metropol, med udgangspunkt i nogle af de udfordringer, som byen står over for. Spørgsmålet var en åben invitation – en tændsats – der kan medvirke til at skabe en nødvendig bevægelse. En bevægelse, der både skal kunne rumme inspirerende og perspektiverende dialoger, men som samtidig også skal være afsæt for konkrete eksperimenter og handlinger.

Hvorfor ikke se debatten om mere vand, færre biler og flere mennesker som et mulighedsrum? Et sådant kan vi bruge til at arbejde kreativt og helhedsorienteret med byen, og dermed gøre den til et sted, der er attraktivt at leve og agere i.

Vi lavede en film hvor vi søgte at vende byens stigende problemer til en by med færre biler, flere mennesker og mere vand.

I begyndelsen af januar 2012 samlede vi en række personer*, for at sætte gang i netværksdannelsen. Efter en række workshops satte vi en midlertidig milepæl ofr vores fælles arbejde og inviterede til en åben salon 3. februar 2012.

PROGRAM

Kl. 15-16.00 6 x 10 min:

Ole Hornbek, Indehaver JJW ARKITEKTER: Tankerne bag KBH? Hvorfor denne tilgang og hvad skal vi bruge mulighedsrummet og netværket til?

Jane Sandberg, Direktør i Arkitektforeningen: Ansvar og deltagelse i byen

Malene Freudendal-Petersen, Lektor og Ph.d. RUC: Mobilitet og adfærd i hverdagslivet

Lykke Leonardsen, Områdechef i Center for Park & Natur: Klimatilpasningsplan for KBH

Anna Esbjørn, Seniorleder DAC: Kommunikation – hvordan vi taler om byens muligheder

Jesper Pagh, Redaktør og Ph.d. Arkitektens forlag og RUC: Den demokratiske by

Kl.16-17.00 Efterfølgende debat

Tilmeld dig salonen 3. februar ved at sende en mail til arkitekter@jjw.dk

Netværkets muligheder Målet med netværket er at etablere et forum for innovation, inspiration og dialog om byens udvikling, med København som konkret case. Sammen søger vi at opbygge et kollektivt mindmap, der kan bruges som afsæt for fremtidige handlinger. Et særligt mål er et komme ud i mange videnskredse, og afsøge og inkludere de mangeartede problemstillinger og nuanceringer, der findes her. Målet er ikke i sig selv at skabe kompleksitet, men i stedet at se kompleksiteten som et mulighedsrum. Rum der kan bruges til at indtænke de følger, der kommer af ændret adfærd og planlægning, som gør at vi  tænker og handler på nye måder. Derfor er netværket naturligvis åbent – der er plads til de mange stemmer, der skal til for at sikre emnediversiteten.

Det kunne på sigt manifestere sig i flere saloner, i en blog, hvorfra vi kan komme videre med at udvikle byen på tværs af fagligheder eller i konkrete udviklingsprojekter i byen. Det kunne også være at tage på studieture, stille skitseopgaver på arkitekt- og planlægningsuddannelser etc. Kun fantasien, engagementet og tiden sætter grænser.

Vi glæder os til at se dig

* De personer, der i starten af januar tog afsæt til at etablerenetværket KBH? er:

Anna Esbjørn, Senior projektleder DAC, bæredygtighed og byudvikling

Malene Freudendal-Petersen, Ph.d. og lektor Mobilitet og adfærd, inst. Miljø, Samfund og rumlig forandring, RUC

Jesper Pagh, Redaktør Arkitektens forlag/ Ph.d. Stud. inst. Miljø, samfund og rumlig forandring, RUC

Anne Beim, Professor i Arkitekturens Teknologi, Kunstakademiets Arkitektskole

Ny Weisser Øehlenschlæger, Projektleder Byplanlaboratoriet

Jan Rasmussen, Center for park og natur, Københavns Kommune

Søren Houen Schmidt, Projektchef Bylivslaboratoriet, RUC

Ole Hornbek, Indehaver JJW arkitekter

Anders Holst Jensen, Indehaver JJW arkitekter

Sara Ettrup, Arkitekt JJW arkitekter

Henter Billede