ProjektKASERNEBYEN

Uddrag

JJW har i samarbejde med Svendborg Architects tegnet en attraktiv boligbebyggelse, til familier og unge tæt på det historiske Ringsted og som en del af den fredede kaserne.

Projektbeskrivelse

KASERNEBYEN Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Lars Andersen

Nyheder

X

KASERNEBYEN

210 DGNB GULD BOLIGER I TIDLIGERE KASERNE OMRÅDE

JJW Arkitekter har i samarbejde med Svendborg Architects tegnet en attraktiv boligbebyggelse, til familier og unge tæt på det historiske Ringsted. Et attraktivt boligområde tæt på byen med grønne sociale uderum. Tre grønne gårdrum danner hjerte i bebyggelsen, hvor beboerne både har mulighed for at være sig selv eller indgå i nabofællesskabet.

Grunden er en del af et kaserneområde og ligger på det tidligere militære øvelsesterræn i direkte forlængelse af de smukke historiske kasernebygninger, der i dag huser boliger, musik- og kulturskole mm.

Samspil med eksisterende byggestil
Kasernen er opført i starten af 1900-tallet og er med sine retvinklede bygninger i tegl, på grønne plæner og aksiale kig, et meget stærkt arkitektonisk træk i området. Ydermere er Sct. Bendts Kirke et at de tidligste eksempler på byggeri i tegl i Danmark og et vartegn for Ringsted. Vi arbejder med den samme materialepallette og beklæder de nye boliger med teglskaller – en moderne fortolkning af den traditionelle teglsten. Rækkehuse i område 1 har rejsning og tegltag jf. lokalplan, mens etageboliger i område 2 og 3 har ensidig hældning mod gårdrum enten med tagpap eller Sedum.

FAKTA
Sted / Teglovnsvej 25K, 4100 Ringsted
Bygherre / Maycon
År / marts 2019 – august 2023
Areal / Området: 41.180 m², bebyggelsen: 16.450 m² og 210 boliger
Opgaveform / Bygherrerådgiving/Arkitektrådgivning frem til udbud i totalentreprise, derefter arkitektrådgivning som del af totalentrepriseteam
JJW rolle / Bygherrerådgiver, arkitekt, landskab
JJW ydelser / Indledende rådgivning (idéoplæg, byggeprogram), skitsering (dispositionsforslag, projektforslag), projektering alle faser
Samarbejdspartnere / Svendborg Arkitekter
Miljøtiltag / Grønne tage, LAR, DGNB Guld-certificering

Henter Billede