ProjektKASERNEBYEN

Uddrag

JJW har i samarbejde med Svendborg Architects tegnet en attraktiv boligbebyggelse, til familier og unge tæt på det historiske Ringsted og som en del af den fredede kaserne

Projektbeskrivelse

KASERNEBYEN Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Lars Andersen

Kontaktperson: Gitte Skibye Lorentzen

X

KASERNEBYEN

210 DGNB GULD BOLIGER I TIDLIGERE KASERNE OMRÅDE

Grunden er en del af kaserneområde og ligger på det tidligere militære øvelsesterræn i direkte forlængelse af de smukke historiske kasernebygninger, der i dag huser boliger, musik- og kulturskole mm.
JJW har i samarbejde med Svendborg Architects tegnet en attraktiv boligbebyggelse, til familier og unge tæt på det historiske Ringsted. Bebyggelserne er drømmen om at bo på landet i byen i et attraktivt boligområde med grønne sociale uderum. De tre gårdrum er grønne hjerter i af bebyggelserne, hvor beboerne kanvære sig selv eller indgå i nabofællesskabet.

Samspil med eksisterende byggestil
Kasernen er opført i starten af 1900-tallet og er med sine retvinklede bygninger i tegl, på grønne plæner og aksiale kig, et meget stærkt arkitektonisk træk i området. Ydermere er Sct. Bendts Kirke et at de tidligste eksempler på byggeri i tegl i Danmark og et vartegn for Ringsted. Vi arbejder med den samme materialepallette og beklæder de nye boliger med teglskaller – en moderne fortolkning af den traditionelle teglsten. Rækkehuse i område 1 har rejsning og tegltag jf. lokalplan, mens etageboliger i område 2 og 3 har ensidig hældning mod gårdrum enten med tagpap eller Sedum.

FAKTA
Sted / Teglovnsvej 25K, 4100 Ringsted
Bygherre / Maycon
År / marts 2019 – pågår – 1. etape under opførelse
Areal / Området: 41.180 m², bebyggelsen: 16.450 m² og 210 boliger
Projektsum / Totalentreprise est. 200 mio. ex. moms.
Opgaveform / Bygherrerådgiving/Arkitektrådgivning frem til udbud i totalentreprise, derefter arkitektrådgivning som del af totalentrepriseteam
JJW rolle / Bygherrerådgiver, arkitekt, landskab
JJW ydelser / Indledende rådgivning (idéoplæg, byggeprogram), skitsering (dispositionsforslag, projektforslag), projektering alle faser
Samarbejdspartnere / Svendborg Arkitekter
Miljøtiltag / Grønne tage, LAR, forventet DGNB Guld-certificering

Henter Billede