ProjektKatrinedals Skole – Renovering af gymnastikbygninger

Projektbeskrivelse

Katrinedals Skole – Renovering af gymnastikbygninger Projektbeskrivelse

Arbejdsområder

Indretning / Læring og kultur

Samarbejdspartnere

Einar Kornerup A/S / Rambøll A/S

Rådgivningsform

Totalrådgivning

Kontakt

Kontaktperson: Jan Knudsen

Kontaktperson: Tine Pernille Nielsen

X

Katrinedals Skole – Renovering af gymnastikbygninger

En gennemgribende renovering af to bevaringsværdige gymnastikbygninger på Katrinedals Skole i Vanløse har på smukkeste vis opfyldt ønsket om tidssvarende musik- og bevægelsesfaciliteter uden at gå på kompromis med miljø og oprindeligt udtryk.

De to fritstående gymnastikbygninger på Katrinedals Skole, er tegnet af Kaj Gottlob og opført i 1934. Begge bygninger er klassificeret som særlig bevaringsværdige med høj bevaringsværdi, men fremstod før renoveringen total nedslidte, da de ikke havde været vedligeholdt siden opførelsen. Omfattende renovering var derfor nødvendig for at undgå yderligere skader på bygningsdele og for at bringe de to bygningskroppe op til nutidig standard, der ville muliggøre fortsat brug for skolens elever. Grundet den høje bevaringsværdi er bygningernes ydre fremtoning fuldstændig bevaret, mens de indre funktioner er ændret og udviklet, så bygningerne har fået nyt liv.

NYE MULIGHEDER
De to gymnastikbygninger er opført i en tid, hvor piger og drenge lavede gymnastik hver for sig – som en pigesal og en drengesal. Gennem renoveringen er pigesalen omdannet til bevægelsessal for dans, yoga m.v., og der er etableret gymnastikfaciliteter som ribber, tov og bomme. Drengesalen er blevet delt op i to dele med en lydisoleret væg. I den ene ende er der lavet dramasal og etableret lys-rig til koncerter og forestillinger, mens den anden ende er blevet omdannet til musiklokale.

I forbindelse med renoveringen er alle installationer udskiftet, og der er i den forbindelse lagt el ud i gulvene, så salene også kan bruges i forbindelse med eksamens- og prøvesituationer.

I begge bygninger er omklædningsrummene ændret for at skabe mere bruseplads og separat læreromklædning, ligesom at der i begge bygninger er arbejdet indgående med at skabe optimale akustiske forhold.

MILJØRENOVERING
Der blev i starten af projektet udarbejdet en miljørapport, der angav at stort set alle indvendige overflader var forurenede med tungmetaller og PCB, samt at den udvendig facadebeklædning ligeledes var asbestholdig. Alle indvendige overflader og bølgeeternitbeklædning af asbestcement måtte derfor skiftes.

Murværket fremstod fuldmuret og uden isolering. Endvidere var facaden muret ned under terræn, hvilket gav opstigende fugt – for at modvirke dette blev der derfor etableret dræn hele vejen rundt om bygningerne. For at opfylde moderne isoleringskrav og bevaringskrav er murværk efterisoleret indvendigt, så facadeudtryk er bevaret. Alle fuger er kradset ud og 5 000 ødelagte teglsten, eternitbeklædning, vinduesbånd og tag er ligeledes udskiftet.

Den omfattende forurening med miljøskadelige stoffer samt bygningernes høje bevaringsværdi, har stillet store krav til hele projektets udførelse, men med renoveringen har begge gymnastiksale fået nyt liv og lever nu fuldt ud op til alle miljø- og isoleringskrav.

Se også DEN NYE INDSKOLINGSBYGNING og DET NYE FRITIDSCENTER

FAKTA

Sted / Vanløse Alle 44, 2720 Vanløse
Bygherre / Københavns Kommune
År / 2017-2019
Opgaveform / Totalrådgivning med udbud i hovedentreprise
JJW rolle / Totalrådgiver, arkitekt
Samarbejdspartnere / Rambøll, Einar Kornerup

Henter Billede