ProjektKATFRIT fritidscenter Kathrinedals Skole

Projektbeskrivelse

KATFRIT fritidscenter Kathrinedals Skole Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Tine Pernille Nielsen

Nyheder

X

KATFRIT fritidscenter Kathrinedals Skole

HELHEDSRENOVERING OG UDVIDELSE, INKL.SPORTSHAL OG FRITIDSCENTER
Kapacitetsudvidelsen på Katrinedals Skole omfatter istandsættelse og ombygning af 6.000 m2 til dels bevaringsværdige bygninger samt 3.500 m2 nybyggeri med udskoling, udskoling,  EAT/madskole samt science-områder/fælles faglokaler for hele skolen, herunder natur & teknik, musik mm. Udover selve skolebyggeriet omfatter projektet et fritidshjem samt istandsættelse og udbygning af Brønshøj Sportshal.

Den oprindelige skolebygning er en fin gammel aula-skole med en høj bevaringsværdi, og både renovering og nybyg gennemføres med stor respekt for de oprindelige arkitektoniske kvaliteter. Nye bygninger får således en teglfacade, der harmonerer smukt med de eksisterende bygninger.

Grundidéen har været at skabe et campus med tæt forbindelse til omgivelserne bl.a. via bygningsmæssig transparens, glidende overgange mellem ude og inde og udvikling af udearealerne, så de både kan bruges i undervisningen, i pauserne og udenfor skolens åbningstid.

Som en del af projektet gennemfører JJW et pilotprojekt for Københavns Kommunes Børne og Unge-forvaltning (BUF) om udvikling af fremtidens klasseværelse. Nye indretningsmuligheder af både eksisterende og nye klasserum undersøges med henblik på fremtidens undervisningsmetoder samt inklusion iht. de nye behov, skolereformen har skabt. Projektet skal være et forbillede for Københavns Kommunes fremtidige indretning af klasserum.

Nybyggeriet opføres med genbrugstegl, hvilket har medført en reduktion 70 ton CO2. Dertil bruges Cradle to Cradle-certificeret cementfri kalkmørtel.
Sted / Vanløse Alle 44, 2720 Vanløse

Bygherre / Københavns Kommune

Kontakt / Mie Alexandra Alsmik Andersen, projektleder, cm7a@ok.kk.dk

År / Jan. 2013- feb. 2017

Areal / Nybyggeri ca. 3.500 m² renovering 6.000 m²

Projektsum / 103,5 mio. kr.

Opgaveform / Totalrådgivning med udbud i hovedentreprise

JJW rolle / Totalrådgivning, arkitekt, landskab, indretning

JJW ydelser / Programmering, brugerinddragelse, design, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, tilsyn, byggeledelse, indretning

Samarbejdspartnere / Rambøll, Einar Kornerup, BOGL (medlandskabsarkitekt)

Miljøtiltag / Lavenergiklasse 2015, LAR, genanvendelse af tegl, C2C kalkmørtel

 

 

 

Henter Billede