ProjektKIRSEBÆRHAVENS SKOLE

Projektbeskrivelse

KIRSEBÆRHAVENS SKOLE Projektbeskrivelse

Nyheder

X

KIRSEBÆRHAVENS SKOLE

Helhedsrenovering, udvidelse og ombygning ifm. sporudvidelse, herunder fritidshjem og udearealer. Målet har været at skabe nogle nye og langtidsholdbare faciliteter, der kan møde heldagsskolens nye behov. Med udgangspunkt i dette har vi arbejdet med tre hovedfokusområder i form af ’den åbne skole’, ’den mangfoldige skole’ og ’den gode proces’.

Den åbne og fleksible skole handler om at understøtte
skolens forankring og samspil med byen, bl.a. gennem nye muligheder for samlokalisering.

Den mangfoldige skole handler om – både gennem udbygning og renovering og både inde og ude – at skabe mangefacetterede læringsmiljøer, f.eks. med udvikling af små nicher til fordybning og større lokaler og rumforløb til forskellige samarbejdssituationer.

I forhold til processen brugte vi projektet til at skabe en demokratisk øvelsesplads i 1:1. En tæt involverende dialog med bestiller, udfører og erhvervsliv skabte ny læring, som blev brugt direkte i udformningen af de fysiske miljøer med henblik på at understøtte en stærk arbejds- og samværskultur børn og voksne imellem.

Resultatet er et respektfuldt og bæredygtigt skolebyggeri. Udvidelsen er udformet med respekt for den oprindelige skoles smukke og robuste arkitektur fra 1950’erne, mens renoveringen har haft fokus på bedre indeklima og akustik.
Ligeledes har vi arbejdet indgående med at drage fordel af kombinationen mellem nyt og gammelt byggeri ifm. udviklingen af de nye rumforløb. De nye læringsrum er udstyret med nicher og opdelings muligheder der giver unikke rumligheder og samtidig støtter moderne læringsprincipper.

Indskolingens siddetrappe kan både bruges til traditionel undervisning, gruppearbejder og leg og fysisk aktivitet. Ligeså er tagterrassen indrettet til både undervisning og fysisk aktivitet, ligesom de ældste børn uderum, der desuden har direkte adgang tilskolens nye musik- og krealokaler. Indretningen af den nye skole stemmer således godt overens med den nye skolereform, der bl.a. tager udgangspunkt i, at fysisk aktive børn er bedre til at lære.
Ud over dette har vi haft fokus på bæredygtighed og robusthed; på den belastning og slitage folkeskoler udsættes for. Vi har derfor udarbejdet totaløkonomiske beregninger (LCC) og har på baggrund af disse valgt de mest driftsvenlige og robuste
løsninger.

Sted / Kirsebærhaven 23-25, 2500 Valby
Bygherre / Københavns Kommune
År / 2013 – 2017 – udført
Areal / 2000 m² nybyg og ca 10.000 m² ombyg og
renovering
Projektsum / 101 mio. kr. (entreprisesum)
Opgaveform / Totalrådgivning med udbud i hovedentreprise
JJW rolle / Totalrådgiver, arkitekt
JJW ydelser / Programmering, brugerinddragelse,
design, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt,
hovedprojekt, tilsyn, byggeledelse, kontraktsstyring
Samarbejdspartnere / Jørgen Nielsen Ingeniører
Kragh og Berglund
Miljøtiltag / Lavenergi 2015, LAR, LCC

Henter Billede