ProjektKU PHARMA

Uddrag

Laboratoriemodernisering af eksisterende laboratorier på Københavns Universitet, hos KU Pharma i bygning 13, Universitetsparken 2, opført i 1965.
Bygningen anvendes af Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi til undervisning og forskning.

Projektbeskrivelse

KU PHARMA Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Karen Stokholm

X

KU PHARMA

Bygning 13 er renoveret efter følgende hovedprincipper:
Funktionerne på etagerne er disponeret ens for at lette brugen for brugerne, understøtte arbejdsflowet og for at minimere omkostninger til installationsarbejder.
Laboratorierne er så vidt muligt placeret i lokalerne mod nord, for at nedsætte energiforbruget og behovet for køling.
Indretningen af laboratorierne tager udgangspunkt i en standard, for at sikre at laboratoriet også vil være anvendeligt for fremtidige brugere, som ikke har deltaget i brugerprocessen.
Etagerne er disponeret med de samme supportfaciliteter, således at alle medarbejdere/studerende har adgang til samme faciliteter, og at bygningsmassen bliver så robust, fleksibel og fremtidssikret som muligt.
Laboratorierne og kontorerne er forbundet med døre indbyrdes, af flugtvejsmæssige årsager. De eksisterende døre mellem laboratorier og kontorer samt dørene ud mod gangområdet, udskiftes til glasrammedøre,
for bedre visuel kontakt og for at give dagslys til gangen.
Der etableres steder til uformelle møder som touchdown arbejdspladser, uformelle mødesteder i midtergangen.
Kontorfaciliteter placeres hovedsagelig mod syd.
Fællesfunktioner opgraderes, herunder tekøkken, toiletter, frokoststue/pauserum, mødelokaler.
Der placeres et te-køkken på hver etage, hvor der laves gennemgribende renovering.
Kopi/Print og server etableres i et separat rum, og fjernes fra gangarealer af hensyn til brand og flugtveje.

FAKTA
Sted / KU, Universitetsparken 2, 2100 København Ø
Bygherre / Bygningsstyrelsen
År / Aug. 2016- dec. 2021
Areal / 3.000 m2
Projektsum / Forventet ca. 61 mio. kr.
Opgaveform / Totalrådgivning
JJW rolle / Totalrådgivning, arkitekt
JJW ydelser / Projekteringsledelse, programmering, brugerinddragelse, design, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, udbud, tilsyn, byggeledelse mm.
Samarbejdspartnere / Balslev (ingeniør) / Søren Jensen (Ingeniører)

Henter Billede