ProjektLandskab Skolen i Sydhavnen

Projektbeskrivelse

Landskab Skolen i Sydhavnen Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

X

Landskab Skolen i Sydhavnen

ET BYRUM TIL BEVÆGELSE, FÆLLESSKAB & PRAKSISLÆRING
Skolen i Sydhavnen er Københavns nye maritime og naturvidenskabelige profilskole. Det er en visionær og bæredygtig skole ved havnen i en ny bydel. Udemiljøet er langt mere end en ”skolegård”. Det er et centralt byrum for alle. Her trækkes byen ind i skolen og skolen ud i byen. Det er et lege-, lærings- og socialt rum til bevægelse, fællesskab og praksislæring. Indretningen har et frit og legende udtryk, hvor overflader af græs, gummi og asfalt tilbyder forskellige oplevelser og aktivitetsmuligheder. Intim rumlighed og åbne sammenhængende rumligheder findes både på terræn og i etager idet legeområdet breder sig op ad bygningen via et centralt trappeanlæg. Her bliver man ledt op til varierede legeterrasser med lys, luft og udsigt over byen. Skolens vandnære beliggenhed ud til en af København Havns kanaler giver unik mulighed for at involvere vandet og det havnenære miljø i skolemiljøet.

MARITIM SKOLE MØDER KAJKANT
Skolens vandnære beliggenhed ud til en af København Havns kanaler understøtter skolens maritime og naturfaglige profil. Vandet fungerer som et ekstra læringsrum. Skolen har fx kajakker og udstyr til eleverne, som vil blive brugt i undervisningen.
Idet friarealerne strækker sig helt frem til vandet er det er indlysende, at der er stor fokus på sikkerheden i forhold til vandet, og der påhviler skolen naturligt et stort ansvar for de mange børn. Derudover er Skolen i Sydhavnen bydelens nye sociale samlingssted, så der vil være liv og aktivitet også efter åbningstid.
Landskabsprojektet handler om samspil og integration af skoleområde og kajkant, hvor funktioner til brug for skolens undervisning som pontoner og ramper er placeret i kanalen. Derudover består projektet af detaljering af hammer og bolværk samt konstruktion af et større trappeanlæg, der går fra skolens tag og helt ned til vandkanten. Der er udarbejdet en plan for redningsudstyr i samarbejde med TrygFonden.

ET STED FOR ALLE
Der er en høj grad af samtænkning af de offentlige fælles uderum, skole og kultur som er udviklende for den sociale kapital og giver plads til den sociale læring. For Københavns Kommune er Skolen i Sydhavnen mere end en investering i en folkeskole: Det er en investering i en bydel.

FAKTA
Projekt / Udearealer i forbindelse med nybyg
Sted / Støberigade, 2450 København SV
Bygherre / Københavns Kommune Børne & ungdomsforvaltningen
År / 2011-2015
Areal / 12.000 m²
Anlægssum / ca. 15 mio. kr.
Rådgivningsform / Totalrådgivning
Entrepriseform / Fagentreprise
Arkitekt / JJW Arkitekter
Ingeniør / NIRAS
Landskab / JJW Landskab / PK3 Landskab
JJW ydelser / Projekteringsledelse, programmering, brugerinddragelse,
design, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt,
hovedprojekt, tilsyn

 

Henter Billede