ProjektLinköping – HEM LJUVA HEM

Uddrag

Projektkonkurrence, Marts 2012.
Ikke realiseret.

Projektbeskrivelse

Linköping – HEM LJUVA HEM Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Ole Hornbek

Nyheder

11/05/12

hem ljuva hem

X

Linköping – HEM LJUVA HEM

PROLOG
Det at flytte fra eget hjem i ældrebolig er en kæmpe omvæltning i et menneskes liv.
Vi skal danne rammen om den sidste del af et menneskers liv. Derfor er det afgørende at den enkelte bogruppe er et trygt og hjemligt miljø der giver tilhørsforhold i smukke rum med forskellige udsigter og lysindfald.
Hjemlighed – tilhørsforhold – tryghed

MAJELDEN/ KONTEKSTEN
Stedets spektakulære beliggenhed næsten på toppen af verden – er et sted alle i Linköping kender og har et forhold til. Her folder hele byen sig ud – elven, domkirken med centrum omkring sig og saabfly-fabrikken nedenfor. Herfra Linköping går!
Samtidig er det et sted hvor mange skalatrin og bebyggelsestyper mødes. Karre blokkene fra 40´erne ligger side om side med villakvarterets lille skala, som putter sig mellem klipper og haver. Til fælles har de klipperne, blåbærris, skoven og udsigten.
De beboere der kommer til at leve i Hem Ljuva Hem, kommer fra de omkringliggende kvarterer. Nogle har levet et langt liv i karreen, måske med udsigt over selvsamme skov eller over de Villaer hvor den nye nabo måske kommer fra, har fejret guldbryllup og nu er fraflyttet. Disse forskellige mennesker mødes og skal leve sammen i et Fællesskab af 40 mennesker, delt op i 5 grupper.
Nogle er vant til at dele opgang, cykelkælder og affaldsskakt, andre har kendt til naboskabet over hækklipningen og i grundejerforeningen.
Vi ønsker at skabe en bebyggelse som spiller sammen med det omkringliggende landskab og de tilstødende kvarterer. En lille verden – et mikrosamfund, hvor den ældre med sine livserfaringer og kompetencer og særlige interesser kan finde sin vej, sit fællesskab og sit rum – både inde og ude.

HEM LJUVA HEM
På baggrund af ordene Hjemlighed – Tilhørsforhold – Tryghed, sat sammen med vores aflæsning af stedet og konteksten, har vi valgt at arbejde med at nedskalere bebyggelsen. For at afinstitutionaliserere plejecentret, har vi opdelt det i mindre bidder af overskuelige og genkendelige størrelser.
Vores disponering giver landskabet lov til at flyde ind gennem bebyggelsen, samtidigt med at de eksisterende kvarterer stadig har kig til skoven og klipperne. Vi arbejder i en skala som både stedet og beboerne er kendt med – noget der kan brydes ned i bidder men samtidig samler sig som én bebyggelse. Vi skaber et tun der samler sig om forskellige uderum. Byens plads mod sydvest – Dansegulvet mod landskabet og skoven i øst og trädgården/ lunden i nord.
Vi ønsker ikke en institution men et hjem – vi ønsker med bebyggelsen at bryde den store skala ned og sprede boligerne ud i egne kvarterer – for at skabe hjem og hjemlighed.
Vi har nedbrudt institutionen og skabt en række autonomme boenheder, der skaber mulighed for individualitet og identitet. Man kan opretholde sin boligform, uden at frygte for det man ikke længere kan overkomme.
Et sted der værner om det private samtidig med at det åbner sig ud mod og til fællesskabet. Et sted der sammen med sine beboere vil være et aktiv for lokalområdet

HJERNEN
Stueetagen fungerer som bebyggelsens Hjerne– den der gør et muligt at stedet kan fungere som 5 selvstændige hjem. Her er administration, teknik, vareindlevering, sop, parkering, omklædning – de tunge funktioner – alt det en plejeinstitution kræver. Her er også lokale X – et fælleslokale i forbindelse med byens plads – et sted alle kan bruge, et sted der kan lejes ud til fester. Et sted der fysisk binder bebyggelsen sammen med det omkringliggende kvarter.

LÅGET
Som sammenbindende element placerer vi et ”dansegulv”. Et uderum der spænder mellem de 3 bygningers første sal. Et dansegulv hvor man mødes på tværs af bogrupperne med udsigt over skov og by!

HJERTERNE
Omkring dansegulvet placerer vi er et trekløver af bygninger – tre bygningskroppe med 5 bogrupper der samler sig om en fælles velkendt udsigt, skoven og byen i det fjerne.

VISION FOR STEDET SOM HJEM/ HJERTET
Med udgangspunkt i individet og hjemmet – boligen, ønsker vi at give beboeren en oplevelse af kontinuitet i deres liv, på trods af det store skift i de nære omgivelser. Med fokus på hjemlighed og et positivt syn på den sidste bolig, ønsker vi at skabe de bedste forudsætninger for livslyst og glæde – Det nære fællesskab med bogruppen – det store fællesskab med de andre bogrupper, der samler sig omkring dansegulvet og udsigten til den velkendte natur.
Vi ønsker at skabe et hjem for beboeren omgivet af tryghed, genkendelighed og fællesskab.
Hem Ljuva Hem fokuserer i høj grad på bogrupperne – Enhver bogruppe har sin egen private indgang og tilknytning til udearealerne. Vi har tilladt os at gå ned på en gruppestørrelse på 8 beboere. Det er en overskuelig størrelse ikke mindst for demente beboere og skaber samtidigt en større fleksibilitet i udnyttelsen af den samlede bebyggelse. I hver lille bogruppe samles boligerne omkring et åbent hjemligt fællesskab.
Bogruppernes lille størrelse giver bedre mulighed for at placere beboere med lille overskud eller demens, i mindre enheder med få ansigter at skulle huske og forholde sig til. Bogrupperne giver ligeledes mulighed for at opbygge lokale særpræg og interesser ved at de enkelte grupper kan indrettes så de afspejler og understøtter beboernes interesser og baggrund.

Hem Ljuva Hem er vores forestilling om det værdisæt vi knytter til familieliv og privatsfæren. Derfor har vi valgt at disponere samspillet mellem boliger og fællesarealer så alle boliger har direkte adgang til fællesarealerne. Her skabes billeder af erindring og nutid.

VISION FOR STEDET SOM ARBEJDSPLADS/ HJERNEN
Hem Ljuva Hem er udover at være et hjem – en arbejdsplads. Omsorg, trivsel og tryghed er vigtig for både beboere og de ansatte.
Bogruppens overskuelighed og samlende fællesarealer gør det nemt for plejer og beboere at få dagligdagen til at fungere. Hver bogruppe har et mindre personalerum med garderobe og toilet.
Det er afgørende at bogrupperne danner rammen om en god arbejdsplads for personalet. At de nemt kan overskue de 8 menneskers liv, de skal være med til at værne om.
I stuetagen, knyttet til ankomsten til Hem Ljuva Hem, ligger de overordnede personalefaciliteter som grupperum, pauserum, lederkontorer, omklædning etc. Centralt beliggende i stueetagen i forbindelse med foyer og ankomst og i direkte forbindelse med alle bogrupperne på 1 og 2 sal.
Stueetagen fungerer som bebyggelsens Hjerne– den der gør det muligt at stedet kan fungere som 5 selvstændige hjem. Her er administration, teknik og de tunge funktioner – alt det en plejeinstituition kræver.

VISION FOR BÆREDYGTIGHED
For at bygge bæredygtigt er det vigtigt at tænke det ind allerede i designfasen, for at sikre at alle faktorer medvirker til at danne et samlet hele.
Vi har tænkt bygningerne med fokus på bæredygtighed fra start – fra konstruktioner til indretning og udnyttelse.
Vi mener med vores design at det vil være muligt at opføre Hem Ljuva Hem som et egentligt CO2 neutralt byggeri.
Vi har disponeret den samlede bebyggelse udfra logistik og energimæssig optimering.
I vores materialevalg vil vi gennemgående holde fokus på bæredygtighed, drift og vedligehold samt livscyklusvurderinger.
På den måde vil vi kunne sikre sunde indemiljøer og kan fastholde et sikkert niveau for totaløkonomien.

BYENS PLADS
Ankomsten til Hem Ljuva Hem sker fra byens plads. Bebyggelsens skala er her tilsvarende karreernes højde. Fra slippet mellem karréerne inviteres man ind på pladsen – kvarterts plads – byens plads.
Byens plads favner og inviterer med sin skrå afskæring indenfor. Pladsen er tænkt som et Samlingssted for kvarteret.
Det er her man kommer til bebyggelsen som beboer, ansat, pårørende, gæst, vareindleveringer etc.

Men det er også en plads for resten af nabolaget – et sted man kan mødes, lege, samles inden man går videre op til toppen af bjerget. Fra stuetagen skyder der sig en plint udfra foyer området, personale kontorerne og lokale x. I sommerhalvåret kan man her trække borde og stole ud og nyde den solbeskinnede plads, mens man holder øje med hvad der sker i kvarteret.

Fra Byens plads, er der adgang til lokale X – både ude og indefra. Lokale X fungerer som café, foredragssal, et lokale for fysioterapi, gymnastik, dans, et sted der kan lejes ud til bryllupper, konfirmationer, grundejerforeningsmøder etc.
Et sted der fysisk binder Hem Ljuva Hem sammen med omverden. Her blandes generationer og funktioner.
DANSEGULVET
Bogruppernes 3 bygningskroppe, samler sig om et fælles dansegulv lagt ind som en flade – på vej op ad bjergets skrånende terræn. En fælles plads der ligger på kanten af skoven. Et stykke kultiveret klippe med bænke, borde, fordybninger til regnvand og nedfaldne kogler, højbede med stauder. Her samles …. Beboere i det varme halvår under fyrretræernes skygge mens de kigger ud over skoven og udsigten. Her har de chancen for at øge samværet og danne fællesskab med dem fra de øvrige bogrupper.
Fra vejen i syd kan man komme op til bebyggelsens boliger og dansegulv via en rampe. Rampen er en alternativ forbindelse til boligerne. For den friske beboer kan man fra sin bogruppe gå ud på dansegulvet, ned ad rampen til kvarteret omkring. Rampen er i beton som bebyggelsens stueetage. En slynget bevægelse der forbinder de forskellige niveauer i bebyggelsen gennem landskabet – en bevægelse der syer funktioner, landskab og kvarteret sammen.
BEBYGGELSENS HJERNE – STUEETAGEN
Ankomsten til Hem Ljuva Hem sker fra byens plads. Via pladsen inviteres man ind i huset i foyerområdet. Her ligger også personalekontorer og reception. Fra foyeren er der adgang via elevatorer og trapper til de 5 bogrupper på 1. og 2. sal.
I stuetagen har vi placeret alt det der kræves for at en plejeboliginstitution kan fungere. Husets hjerne er i naturlig forbindelse til bogrupperne. Ud mod pladsen ligger personalekontorer og grupperum. Som afslutning på pladsen placerer vi lokale X – et fælleslokale for bebyggelsen og det omkringliggende kvarter. I forbindelse med lokale X er der thekøkken, garderobe og HC toilet. Mod vest placeres en selvstændig indgang til lokale X.
Ud mod facaden i nord ligger personalomklædning og personale grupperum med tilhørende udeterrasse mod vest. Tæt på forbindelserne til bogrupperne lægger vi wellness badet med tilhørende omklædning og HC toilet.
Under den nordlige bogruppe placeres beboernes depotrum.

BOGRUPPERNE / HJERTET
En bogruppe er et hierarki af rumligheder. Fra det helt private hjem i egen bolig til fællesrummets forskellige kroge og muligheder for ophold, madlavning, spil eller at kunne sidde foran pejsen.
Vi har lagt stor vægt på fællesrummene – det er her beboerne og personalet vil opholde sig i en stor del af dagen. Her er bogruppens hjerte som fungerer som en naturlig forlængelse af boligen. En fælles dagligstue hvor mange liv kan samles.
Hver bogruppe vender sig mod verdenshjørner og udsigter bedst tænkeligt udnyttet, udfra den pågældende placering. Den sydlige bogruppe har sit primære overdækkede uderum mod syd med udsigt over villakvarteret og mod øst og skoven, hvor spise / ophold placeres.

FÆLLESRUM
Alle boliger vender ud mod fællesrummene. Det er vigtig for beboere med nedsat mobilitet, at de nære omgivelser byder på mange forskellige oplevelser. Særligt i forbindelse med demens, har den direkte adgang til fællesrummet fra boligen en stor betydning.
Fra fællesrummet kigger man videre ud i den omkringliggende verden – udsigten, skoven, og det dansegulv der binder bogruppen sammen med de andre bogrupper. Herfra udvides hierarkiet af rumligheder og fællesskaber.
Fællesrummet er bogruppens hjerte – opdelt i spiseafdeling med tilhørende køkken og hyggestue der samler sig omkring en åben pejs.
Fællesarealet ender i et overdækket uderum i syd. En stor balkon hvor hele bogruppen kan samles. I den modsatte ende etablerer vi et mindre uderum, en morgen eller eftermiddagsterrasse alt efter hvilken bogruppe man bor i.

BOLIGEN
For at danne en grænse mellem fællesrum og bolig, trækker vi døren til boligen ind i en niche. Herved skabes der en blødere overgang fra det private til det offentlige rum. Her kan man sætte sit eget præg ved at hænge et billede op eller sætte en plante.
Den enkelte bolig danner rammen om det private – her kan man trække sig tilbage fra fællesskabet, enten for at være sig selv eller når ens pårørende er på besøg. Boligen skal være et rart sted hvor der er plads til chatollet man fik i bryllupsgave og billeder af børn, børnebørn og oldebørn. En kompakt lille bolig der alligevel er rumlig med seng, sofahjørne, thekøkken og stue. Selvom m² er få har vi indrettes dem så der er variationsmuligheder.
Hver bolig har en fransk altan. Her er der mulighed for i de varmere måneder at sidde i solen og nyde udsigten fra sin lille hylde på Majelden. Vi har med vilje ikke prioriteret altan til hver bolig – vi mener det er vigtigt for beboerne at samles i de fælles inde og uderum.

FARVER OG TAKTILITET
Farvesætningen i bogrupperne kan afstemmes, alt efter om det er demente eller mere friske beboere. Farvesætningen af specielt vigtig for demente. De bruger farvekontraster til at orientere sig og huske. Kontraster er væsentlige for den dementes rumopfattelse. Vi forestiller os at køkkenet kunne fremstå i en farve, mens det øvrige fællesareal fremstår i en anden. Tilsvarende kunne nicherne ind til boligerne variere i tone og farve for at markere overgangen fra offentligt til privat.

FACADER/ MATERIALER
Generelt ønsker vi at bebyggelsen opføres i gedigne, genkendelige materialer. Vi finder det vigtigt at overfladernes taktilitet, fremkalder følelser båret af tryghed og erindring. Det er vigtigt at selve overfladen skaber billeder – samtidigt med at de er af en kvalitet der sikrer bebyggelsen en kvalitets identitet – og lave driftsomkostninger.
Vi ønsker et ydre præget af harmoni skabt af facadernes forskydninger og materialernes afdæmpede fremtoning.
Vi arbejder med en stabil plint i in-situ støbt beton, som rammen om bebyggelsens nederste etage og som bærer af dansegulvet der danner gulv for de lette træhuse.
Dette for at sikre at det tektoniske og det taktile spiller sammen.
Udover at være et tektonisk element, danner plinten mulighed for at skabe niveaufri adgang både inde og ude.
Ved siden af materialernes lødighed, lægger vi stor vægt på deres evne til at sikre et sundt og positivt indeklima overalt i bebyggelsen.
Blandt indsatsområderne kan nævnes : termisk indeklima, atmosfærisk indeklima, akustisk indeklima, statisk elektricitet og rengøringsvenlighed.
Vi arbejder udfra en vision om bæredygtighed, hvor parametre som lang levetid og høj æstetisk værdi går hånd i hånd for at danne et hele.
Udover husenes ydre i beton og træ vil de være præget af træ på de indre overflader med trægulve og synlige trækonstruktioner i det omfang det er muligt.
Vi arbejder med et lille katalog af materialer som et dogme – for at sikre en helhedsoplevelse og ro.

 

 

Henter Billede