ProjektMarbækhave

Uddrag

Totalentreprise konkurrence vundet 2006

Projektbeskrivelse

Marbækhave Projektbeskrivelse

Arbejdsområder

By og bolig / Landskab

Bygherre

Areea

Rådgivningsform

Arkitektrådgivning

Kontakt

Kontaktperson: Ole Hornbek

X

Marbækhave

BESKRIVELSE

47 boliger fordelt på 21 dobbelthuse/ 26 rækkehuse i Frederikssund opført i 2006

Målet har været at skabe en ny bebyggelse, der hænger sammen med områdets omgivelser – den smukke natur med åbne marker og fjorden indenfor rækkevidde.

Række- og dobbelthusene ligger i et grønt bælte, som stedvis vil kunne udnyttes til etablering af legeplads, petanque bane, bålplads eller lign.

Bebyggelsen brydes på tværs af stier, der forbinder boligvejene og de grønne kiler. Kilderne vil med deres forskellige beplantninger og små høje, frembringe smukke fælles uderum, der skaber sammenhænge på tværs og nærhed mellem boligvejene.

BOLIGERNE

Vi har tegnet nogle enkle boliger, der med deres asymmetriske taghældning danner nogle spændende rummeligheder både inde og ude. Ved at forskyde rækkehusene i forhold til hinanden, dannes udvendige lækroge og uderum. Rækkerne brydes af stier der forbinder boligerne med grønne kiler og adgangsvejen. Kilerne vil med sine forskellige beplantninger, frembringe smukke fælles uderum, der skaber sammenhænge og nærhed.

De forskellige hustyper; dobbelthusene og de to slags rækkehuse kædes sammen i valget af materialer. Husene opføres i gule tegl på såvel tag som facade. Vi har valgt en håndstrøgen sten der står smukt sammen med de mørke træpartier, som danner ramme om husets vinduer og døre.

Ved at arbejde med en brædde- og listebeklædning i træ, opnår vi et varmt udtryk – et venligt hus der møder en med indbyggede bænke, espalier og cykeloverdækninger knyttet til indgangspartierne.

På 1.salen i rækkehusene sidder alle vinduer i det fremtrukne facadeelement der stikker ud fra facaden. Herved skabes der et relief, der sammen med de forskellige træbeklædninger gør facaden levende og udtryksfuld. I værelserne på 1 salen, danner den dybe facade en bred vindueskarm der kan benyttes som høj bænk til ophold eller som arbejdsplads.

Indvendig har vi arbejdet med de åbne rum. For alle boligtyperne gælder de samme overordnede principper – lys, luft og sammenhæng mellem husets funktioner.

Stueetagen er ét stort rum der ønsker at danne rammen om fællesskabet. 1 salen er rummelige værelser der giver mulighed for at trække sig tilbage fra stueetagens åbne struktur. I rækkehusene forbindes stue og 1.sal via et smukt dobbelthøjt rum. Herfra er der udgang til haven og gennem de store glaspartier vil naturen blive en nærværende del af rummet.

Dobbelthusene adskiller sig ved at have højere glaspartier der som rækkehusene inviterer naturen indenfor.

MATERIALER OG ARKITEKTUR

Række – og dobbelthusene opføres i gule tegl, både mur og tag. Et let træparti bryder muren og gør plads til dør og vinduesåbninger. Murstenene er blødstrøgne og træværket, som varierer mellem bræddebeklædning og lister, er malet mørkt. Derved opnår husene et varmt udtryk – et venligt hus i gode traditionelle materialer, der tager imod med indbyggede bænke og cykeloverdækninger knyttet til indgangspartierne.

Vi står i, valget af materialer og formsprog, på skuldrene af dansk arkitekturs stolte tradition indenfor rækkehusbyggeri. Vi har søgt at arbejde videre med gængse materialer og søgt med små tvist at skabe et moderne rækkehus der hilser på sine forgængere.

LANDSKAB

JJW har udført landskabsbearbejdning og projektering.

Henter Billede