ProjektNATURCENTER OG FORENINGSBY AMAGER STRANDPARK

Uddrag

Byggeriet tager afsæt i de eksisterende strandstationers formsprog og er tilpasset sol-og vindforhold således, at der opstår naturlige udendørs lommer til lys og læ samtidig med, at de knækkede bygningkroppe indrammer udsigterne.

Projektbeskrivelse

NATURCENTER OG FORENINGSBY AMAGER STRANDPARK Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Lars Andersen

Nyheder

X

NATURCENTER OG FORENINGSBY AMAGER STRANDPARK

HELHEDEN
Byggeriet består overordnet af tre træbygninger der danner rammen om formidlingsaktiviteter, opbevaring, forsamling og foreningsliv. Et strandhus til grej og mindre både, et naturcenter til leg og læring, og et klubhus til fællesmøder. Husene skal rumme forskellige aldersgrupper og programmer, til vands og til lands, på én og samme tid så brugerne både har rum til fordybelse og plads til sociale arrangementer.

NATURCENTERET
Huset og stedet rummer mange mennesker i forskellige aldersgrupper med forskellige interesser på forskellige tidspunkter. Naturcentret er et sted hvor der er plads til mange på én gang på samme sted og i mindre enheder. Et sted der lever fra morgen til aften, hverdag og weekend hele året. Et sted hvor børnene kan vise deres forældre hvad de har oplevet i ugens løb på besøg i huset. Hovedbygningens facade forestiller vi os som en stor reol der fortæller hvad der sker i huset – hvilke eksperimenter, forsøg eller udstillinger børnene har været med til i ugens løb. Et sted hvor der er ro og fred til at fordybe, samtidig med at der er høj aktivitet et andet sted. Et fleksibelt sted der nemt kan omstille sig til at huse forskellige størrelser mennesker – inventar der fungere både i voksen og børneskala.Et sted der fungerer som base for udflugter i nærmiljøet.Et sted der kan bære at ændre sig over tid. Danne en overordnet ramme for forskellige aktiviteter og ønsker der hele tiden kan ændre sig alt efter hvem der bruger og bestyrer huset.

UDTRYK/ HOVEDGREB
Fleksibilitet er afgørende i udformningen der er funktionel og samtidig inddrager landskabet således, at grænserne mellem inde-og udeliv udviskes. Porte og skodder i ubehandlet træ fremstår af en mere åben karakter så man stadig kan se ind i huset når de er slået i.
Byggeriet tager afsæt i de eksisterende strandstationers formsprog og er tilpasset sol-og vindforhold således, at der opstår naturlige udendørs lommer til lys og læ samtidig med, at de knækkede bygningkroppe indrammer udsigterne.
Tagene skal beklædes med græstørvetag eller sedum af en langhåret slags der er i familie med klitternes beplantning af hjelme og marehalm. De grønne tage vil lette afvandingen af bygningerne, være med til at påvirke CO2 balancen, og ikke mindst sikre harmoni med klitlandskabet på Amager strand.

DEN BLÅ FORENINGSBY
er en del af Amager Strandpark – beliggende i den nordlige ende af anlægget har vi tegnet bygningen som en del af anlægget omkring Naturcenteret.
Den Blå Foreningsby er et sted, hvor foreninger, der har aktiviteter til vands eller til lands på Amager Strand, kan opbevare deres grej og udstyr.
Der er ingen hal, baner, omklædningsrum eller ’rigtige’ indendørs lokaler – der kun en rummelig bygning, hvor foreninger kan leje depotplads og få adgang til en fælles pulje af udstyr. Der er også et overdækket mødested, hvor man kan mødes før og efter aktiviteterne. Udenfor er der plads til at foreningerne kan samles om grill og hygge, så det sociale foreningsliv også kan blomstre.
Bygningen er, tilsvarende Naturcentret, formet efter vind og vejr og bygningen skaber med de knækkede vinkler mulighed for læ og ophold på en blæsende dag.

FAKTA
Projekt / Nybyg naturcenter og foreningshus
Sted / Amager Strandpark
Bygherre / Centeret for byggeri Kbh. Kommune
År / 2014-2015 NC, 2014 DBF
Byggesum / 5 mio. kr.
Entreprenør / Adserballe og Knudsen
Ingeniør / EKJ
Arkitekt / JJW Arkitekter
JJW ydelser / Brugerproces, program, alle projekteringsfaser, tilsyn

Henter Billede