ProjektNØRREBRO TEATER

Projektbeskrivelse

NØRREBRO TEATER Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Janne Raahauge Dyhr

X

NØRREBRO TEATER

KREATIV INDRETNING OPFYLDELSE AF ARBEJDSMILJØ KRAV
Nørrebro Teater havde problemer med at opfylde arbejdstilsynets krav om dagslys til medarbejderne. For at indfri dette krav var en ombygning og omorganisering af funktioner nødvendig. Teatret havde derudover et ønske om at samle personalet, at skabe en større synlighed både internt og eksternt, samt at give publikum en mulighed for at kigge ind i ’maskinrummet’. Tillige at synliggøre at teatret, er andet og mere end det der foregår på scenen og tiltrække nye unge talenter.
Et stramt budget, behov for et godt arbejdsmiljø, der lever op til lovkrav, samt en bedre udnyttelse at teatrets m2 var krav i byggeprogrammet.
Konceptet til at indfri kravene, resulterede i en mindre ombygning hvor vi har flyttet om på funktioner, ændret facaden i form at et stort nyt vinduesparti, har aktiveret ’passive’ m2 til en hyggelig, velfungerende og velbesøgt bar.
Projektet har udviklet sig løbende mens vi fik ”åbnet” huset op. Mange af de oprindelige smukke og identitetsskabende lag kom frem under renoveringen og dem har vi brugt aktivt til at føre huset tilbage til dets oprindelige arkitektur. Og de smukke detaljer lå lige til at bruge, hvilket bidrog til en optimal byggeøkonomi. Endvidere lykkedes det os at få husets ejer til at sponsorere et 10 meter langt værk af kunstneren Allan Otte. Allan fik opgaven at skabe et ’byskab’ af Nørrebro som en hyldest til bydelens mangfoldighed. Værket er udført på akustiske moduler, da en regulering af rummets akustik var en vigtig nøgle i projektet.

FAKTA
Projekt / Ombygning og indretning af Nørrebro Teater
Sted / Ravnsborgade 3, 2200 København N
Bygherre / Nørrebro Teater
År / 2013
Areal / 892 m² facader / 436 m² ombygning og indretning
Byggesum / 5 mio. kr.
Opgaveform / Totalrådgivning og indretning
Ingeniør / Ølgaard
Øvrige samarbejdspartnere / Frandsen EL, JC Nedrivning
Arkitekt / JJW Arkitekter – Rumdesigner
JJW ydelser / Projekteringsledelse, programmering, brugerinddragelse, design, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, tilsyn, lyssætning

 

Henter Billede