ProjektNYKØBING FALSTER byen ved sundet

Projektbeskrivelse

NYKØBING FALSTER byen ved sundet Projektbeskrivelse

Arbejdsområde

Landskab

Samarbejdspartner

Niras A/S

Kontakt

Kontaktperson: Mick Ammentorp

Nyheder

X

NYKØBING FALSTER byen ved sundet

SAMSPIL MELLEM TORV, HAVN OG BY
JJW vandt i 2017 en arkitektkonkurrence udskrevet af Guldborgsund Kommune om en plan for udviklingen af en ny sammenhængende bymidte i Nykøbing Falster. Kommunen ønskede et løft af de eksisterende byrum og en styrkelse rammerne for bylivet.

JJW vandt med et konkurrenceforslag, der byggede videre på byens mange eksisterende kvaliteter. Udgangspunktet var en analyse af de historiske lag, som i projektet er udviklet til en værdibevarende og værdiskabende transformringsstrategi for bymidtens udvikling i de kommende årtier. I 2020 stod 1. etape ’Torvet’ færdigt, med mulighed for at koble de omkringliggende handelsgader og havneområdet på i senere etaper.

TORVET
Det nye torv er anlagt, så det kan tilpasses de aktiviteter, der foregår på torvet i løbet af året. En del af torvet er nedsænket og kan f.eks. dedikeres til ’Byens Plads’, hvor 4 meter høje master, der kan flyttes rundt, giver mulighed at ophænge alt fra filmlærreder til hængekøjer og overdækning – eller kan fjernes helt for at give plads til skøjtebane, koncerter mm. Der også blevet plads til en lille scene, og det er muligt at tage et hvil på bænkene i ”Lunden” med japanske kirsebærtræer. Afvandingen af torvet er integreret i den overordnede formgivning, bl.a. med etableringen af et nyt diagonalt fald. Scenen, der vokser ud af pladsen som en vandret flade, skaber således en kant i den i ene side – en kant, der har en højde, der gør det naturligt at bruge den som siddekant, når scenen ikke er i brug.

REKREATIV REGNVANDSHÅNDTERING OG TRÆSTRATEGI
På Torvet er der arbejdet med synlig klimasikring, hvor regnvand bl.a. ledes i åbne vandrender til et nyt springvandsanlæg for rensning og genbrug, før det føres videre ud mod sundet. Chaussesten fra tidligere belægning er indarbejdet som mønster i den nye belægning ved træer og langs facader, og Torvets springvandsskulptur Bjørnebrønden er indarbejdet i det nye springvandsanlæg.
I løbet af anlægsarbejdet har det været nødvendigt at fjerne langt de fleste eksisterende træer, grundet utilstrækkelig underliggende opbygning. Disse er erstattet med nye træer, og der er i den forbindelse etableret nye store plantehuller, der sikrer en robust beplantning i lang tid fremover.

Henter Billede