Projektnyt hospital nordsjælland

Projektbeskrivelse

Kontakt

X

nyt hospital nordsjælland

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND/ REGION HOVEDSTADEN

Afsluttet konkurrence maj 2013

Generelt 

Nyt Hospital Nordsjælland stiller med et visionært program og 20 koncepter høje krav til projektets funktionalitet og robusthed. Den overordnede disponering er fremkommet på grundlag af en analyse af programmets indhold, byggegrundens forudsætninger og de fysiske rammebetingelser sammenholdt med vores erfaringer fra tilsvarende store og komplekse projekter.

Vores hospitalsprojekt er udviklet ud fra en bærende idé om at skabe et velfungerende, effektivt og moderne sygehusanlæg, hvor patientbehandling, undervisning og forskning er i fokus. Sammenhængende patientforløb samt rationelle arbejdsgange understøttes, hvorved målet om driftsbesparelser kan opnås.

Hospitalets fysiske udformning skal understøtte virksomheden på alle niveauer, og god funktionalitet og logistik er nogle af nøglebegreberne i forbindelse med projektet. Den overordnede disponering er tilrettelagt på en sådan måde, at den fysiske bygningsstruktur understøtter hospitalets, sundhedsuddannelsernes og forskningsaktiviteternes muligheder for tværfaglig udvikling, samarbejde og innovation.

Overordnet disposition

De enkelte hovedfunktioner er disponeret i fire ”funktionshuse” – FAM-huset, Behandlingshuset, Kvinde-Barn-huset og Ambulatoriehuset, mens tværgående funktioner som forskning og undervisning er placeret som en indskudt etage, mellem husene. Sengeetagerne er placeret ovenpå funktionshusene med direkte vertikale forbindelser til hovedfunktionerne.Funktionshusene er placeret som en kløver omkring torvet, hvorfra der er adgang til alle funktionshuse. Midt på torvet er der to centrale modtagelsestårne med personelevatorer, der giver adgang til funktioner, der ligger ovenover, herunder til ankomstområder for sengeetagerne.

Fællesfunktioner som f.eks. ekspeditioner, ventearealer, møderum etc. er placeret, så de vender ud mod torvet. Plan 00 er ankomstniveau og forbeholdt besøgende og ambulante patienter. På plan 01 og 02 er der et system af gangbroer, der forbinder husene, og som er forbeholdt sengetransporter og hospitalets ansatte. Elevatorkapaciteten er fordelt på persontrafik, sengetrafik og forsyningstransport. Elevatoranlægget på torvet er forbeholdt persontrafik, mens sengeelevatorer er trukket ind i hvert enkelt funktionshus med direkte forbindelse til gangbroerne og de kliniske afdelinger. Der er planlagt brug af AGV-vogne (Automated Guided Vehicle, dvs. automatisk gående vogne) til forsyningstransport i projektet. Vognene kører primært på plan -01, kælderplan, og distribueres vertikalt i funktionshusene i sengeelevatorer. Sengeelevatorerne benyttes både til sengetrafik og forsyningstransport med AGV-vogne, og der er etableret en separat opstillingsplads til AGV-vogne på den ene side af disse elevatorer, så sengetrafikken ikke krydser AGV-trafikken.

Torvet og hovedindgangen

Hospitalet er organiseret omkring et samlende torv, som giver anlægget en klar identitet og en enkel, let gennemskuelig logistik. Dette rum er husets hjerte og vigtigste mødested med megen trafik i store dele af døgnet. Det strækker sig over tre etager og er samlingspunkt for hele anlægget. Fra torvet er der udsigt til det omgivende landskab mod alle fire verdenshjørner. Rummet bliver lyst, luftigt og venligt. Torvet bliver mødested for patienter, besøgende, ansatte og studerende. Arealerne inviterer til varieret brug. Der kan arrangeres fællesarrangementer som f.eks. koncerter, informationsmøder, underholdning og lignende.

Ambitionen er at skabe et pulserende miljø i dette område. Torvet indeholder publikumsfunktioner som f.eks. cafeteria, opholdsområder, siddegrupper og kiosk. En hovedakse, der går øst-vest med hovedindgangen mod øst, hvor der er ankomst med S-tog og parkeringsområder, gør det let at orientere sig.

Hovedindgangen ligger som et lidt lavere parti, under den indskudte forskningsetage på plan 02. Hovedindgangspartiet strækker sig fra hovedindgangen til det centrale torv, og for enden af øst-vest-aksen finder man personalekantine og auditorium. Hospitalets hovedreception er placeret, så den er let at

få øje på, umiddelbart inden for hovedindgangen. Tættest på reception og hovedindgang ligger indgangen til Kvinde/barn-huset og Ambulatoriehuset samt den centrale prøvetagning på plan 00. Der er forudset et særskilt område til patienter, som skal hjem, og som venter på transport. Der er endvidere planlagt et bibliotek, hvor patienter og pårørende kan finde relevant information.

Henter Billede