ProjektNyt jobcenter

Projektbeskrivelse

Nyt jobcenter Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

Nyheder

X

Nyt jobcenter

UDVIKLING OG OMBYGNING AF ERHVERVSEJENDOM

Omdannelse og transformering af eksisterende kontor-, undervisnings- og laboratoriebygninger til et moderne, åbent beskæftigelses- og integrationscenter for Københavns Kommune.

Med omdannelsen samles 5 tidligere centre, som i fremtiden forventes dagligt at skulle rumme ca. 1000 medarbejdere samt ca. 2000 i borgere til møder, samtaler, kurser, mv.

Indre og ydre faciliteter er opdelt i medarbejder- og borgerzoner, med størst mulig hensyntagen til flow og genkendelighed for borgeren.

For at understøtte samarbejdet på tværs af centrene er medarbejderzonen indrettet aktivitetsbaseret med faciliteter, der understøtter koncentrations-krævende arbejde såvel som faglig sparring og mulighed for både formelle og uformelle møder.

Sted /Gammel Køge Landevej 39 og 45
Bygherre /Fokus Asset Management
År / 2017
Areal / 32.000 m² erhvervs- og kontorfaciliteter
Opgaveform / Totalrådgivning frem til tidligt totalentrepriseudbud
JJW rolle / Projekteringsledelse og projektering
JJW ydelser / Brugerproces, programmering/ myndighedsprojekt / udbudsprojekt /landskab
Lejer / Københavns Kommune, Beskæftigelse- og integrationsforvaltninger

Projektet er udviklet og udbudt i samarbejde med Københavns Jobcenter, Lundbeck, Signal Arkitekter og Fokus Management. Projektet er realiseret af entreprenørvirksomheden BGB, Niras, Rønnow Arkitekter, samt PLH Arkitekter og Midtconsult.

Henter Billede