ProjektPlejecenter Trekroner

Projektbeskrivelse

Plejecenter Trekroner Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Lars Andersen

X

Plejecenter Trekroner

PLEJECENTER TREKRONER – ENERGIOPTIMERET HANDIKAP- OG PSYKIATRI PASSIVHUS 2011

JJW ydelser / Programmering, dispositionsforslag til udbud i totalentreprise

JJW startede på “bar mark” ud fra lokalplanoplægget, og programmerede opgaven sammen med kommunen samt udarbejdede dispositionsforslag og projektforslag. Opgaven blev herefter udbudt i Totalentreprise.

Plejecenteret består af 100 boliger med tilhørende fælles- og servicearealer fordelt på 6 afdelinger med 14-15 plejeboliger på 1. til 3.sal, og en afdeling med 15 boliger i stueetagen. Hovedadministration, aktivitetscenter, café, produktionskøkken, værksted, hjemmepleje m.m. er også placeret i stueetagen.

I realiteten to forskellige institutioner, men placeret i en sammenhæng og på det samme areal på en central placeret grund tæt på Trekroner Station og nær indkøbsfaciliteter.

Centret er indrettet med behandlings- og terapifaciliteter til egne beboere samt aktivitetsrum og en café, som også udefrakommende kan benytte.

Herudover tjener centret som samlingssted og udgangspunkt for 40 kommunale hjemmeplejere.

Bæredygtige tiltag – De rådgivende arkitekter og ingeniører nåede frem til den H-formede bygning efter en nærmere analyse af bl.a. bygningens form og funktion, ganglængder og optimering af energiforbrug.

Plejecenteret er teknisk disponeret som et passivhus – ikke blot for at energioptimere, men også for at øge komfortniveauet for beboerne – og er et af de største i Roskilde Kommunes historie. De nye boliger har et meget lavt energiforbrug. Bygningen bliver så godt isoleret, at der ikke er brug for et traditioneltvarmeanlæg. Et ventilationsanlæg med varmegenvinding sørger for konstant luftskifte til glæde for beboerne, personalet og de pårørende. Der er lagt stor vægt på navnlig hjemlighed, arbejdsglæde, fleksibilitet og mangeartede afvekslende sanse-oplevelser for både beboere og personale.

Et tværfagligt team bestående af arkitekt, scenograf, konstruktør, ingeniør og landskabsarkitekt fik alle ender til at mødes, så rige indre og ydre oplevelser kombineres med et lavt energiforbrug og tilsammen udgør et tiltrækkende lokalt centrum.

Begrundelse for udvælgelse – Trekorner er Danmarks første plejecenter gennemført som et ”passivhus” – ikke blot for at energioptimere, men også for at øge komfortniveauet for beboerne

Henter Billede