Projektpolitiskolen

Projektbeskrivelse

politiskolen Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Anders Holst Jensen

X

politiskolen

I indbudt konkurrence vandt vi opgaven om at bygge en ny politiskole knyttet til Kay Fiskers skole i Brøndbyøster.
Et helstøbt projekt med en stor indre dynamik – gennemtænkt som ramme for en ny pædagogik. Frema­drettet i sit sprog- og materialebrug.
Efter forudgående prækvalifikation vandt tegnestuen i 2002 – i et nyt tegnestuesamarbejde – konkurrencen om en udvidelse til Politiskolen i Brøndbyøster. Bygningsanlægget er taget i brug oktober 2004.
Opgaven omfatter en overordnet omstrukturering af politiskolens område samt udformning af en 5.200 m² stor udvidelse af skolens bygningsanlæg, indeholdende nye undervisningslokaler til teori og fysisk træning, lærerværelser og omklædningsrum.
Om skolens indretning skrev dommerkommitéen, at “den bifalder det fremadrettede tilskud indenfor pæd­agogisk tænkning, projektet præsenterer. En uventet sammenstilling af skolens funktioner omformulerer skolens logistik og frembringer derved et åbent, dynamisk og nutidigt hus.”
Forslaget blev løst i samarbejdet mellem de 4 tegnestuer : JJW / Witraz / Acrum / Brunsgaard & Laursen. NIRAS har været rådgivende ingeniør på projektet. Gruppen har ved en række prækvalifikationer søgt sammen for at styrke sig på specielt på større opgaver og for at skabe et udviklende, kreativt forum for løsning af såvel konkurrencer som vundne opgaver.
Af miljørigtige tiltag kan nævnes at skolen har naturlig ventilation.
Projektet stod færdigt i 2003

Henter Billede