ProjektPrinsessegade

Uddrag

Konkurrence institution i Prinsessegade for Københavns Ejendomme i to faser. Ikke vundet – Oktober 2012

Projektbeskrivelse

X

Prinsessegade

Med forslaget til etablering af den nye institution i Prinsessegade ønsker
vi at videreføre den eksisterende institutions stærke værdier og
traditioner, som en visionær institution i smukke og charmerende omgivelser.
Vi ønsker at skabe rammerne om et inspirerende og aktivt
læringsmiljø, der med kerneværdierne i fokus kan danne grobund for
en hjemlig og tryg atmosfære for børn og voksne og samtidig inviterer
til samvær, fysisk udfoldelse og fordybelse.
I dag ligger den nuværende institution i en stor grøn frodig have, ”midt
i det hele” – mellem by, vand og natur. Det er en unik situation, som vi
ønsker at bygge videre på.
Med placeringen af en ny institution har vi skabt et projekt i forlængelse
af historien og som samlingssted for fremtiden. Med udgangspunkt i
Christianshavns miljø og byggetraditioner skaber vi en bygning som
indfinder sig naturligt på det nuværende sted med nye kvaliteter, som
vil give den nye institution velintegrerede faciliteter, der med materialesammensætninger
og rummelige sammenhænge vil forbinde natur og
bygning til én helstøbt helhed.
Det karakteristiske miljø omkring den nye institution ser vi som en naturlig
medaktør, der helt oplagt skal inddrages i vores historie. Særligt
Arsenaløen og den nye multihal, samt kanalen, som indbyder til sjove
vandaktiviteter. Det er vores vision, at institutionens nye landskabsrum
også skal kunne benyttes som samlingssted for beboere og borgere
som et af Københavns mange grønne byrum.
Refshalevej og Prinsessegade udgør en særlig udfordring, fordi den
hårde del af Christianias trafik påvirker stedet. Vi er meget opmærksomme
på mødet mellem institutionen og trafikken til Christiania.
Midt i et pulserende lokalmiljø, skal institutionens nye bygninger tilvejebringe
en overgang fra gadens hektiske stemning til den enkelte
gruppes intime landsbyatmosfære. I kombinationen af husets gennemgående,
indre gade mod Prinsessegade og de adskilte, varierede bygningskroppe
mod haven, har vi nået det mål. Institutionen tager imod
omverden med sin robuste front mod gaden og leder nænsomt det
enkelte barn ind i sin trygge favn.
Bygningens varierede form understøtter på bedste vis målsætningen
om at bevare og styrke den enkelte enheds identitet som selvstændige
i den samlede enhed. Vores arkitektoniske tilgang har muliggjort en
målrettet, individuel udformning og placering af hver enhed uden at gå
på kompromis med helhedsindtrykket. Således mener vi at have skabt
en robust arkitektur, som tåler at blive bearbejdet for at opfylde selv de
mest detaljerede funktionsbehov.
I byggerier til børn er det altid vigtigt at tilvejebringe et godt og tilstrækkeligt
stort udeareal. Bysbørn i særdeleshed, har i deres dagligdag begrænset
adgang til store vidder i form af marker og lignende. Derfor
vil vi gerne gøre en ekstra indsats, for at deres udendørsliv kan blive
mangfoldigt og inspirerende. Vi har derfor valgt, at udforme institutionens
bygninger således, at tagfladerne fungerer i naturlig forlængelse
af udearealerne på terræn og udgør et nyt og udfordrende lege- og
opholdsmiljø oppe mellem trækronerne. En hytte i et træ giver altid
børn en uimodståelig trang til at kravle op og få et nyt perspektiv på
omverden. På samme måde er vi sikre på, at institutionens tagterrasser
og siddetrapper vil aktivere børnene og stimulere deres naturlige
lyst til bevægelse og eventyr.
Vi har skabt et hus, som i udformning fabulerer over det basale i tilværelsen
som måltidet, bevægelsen og det at være individ i det sociale
rum. Et hus der skaber rum for nærvær, udfoldelse og udvikling.

Henter Billede