ProjektRetten i Roskilde

Uddrag

OPS Konkurrence for Slots- og Ejendomsstyrelsen, vundet november ´11

Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

Nyheder

X

Retten i Roskilde

ROSKILDES NYE OMRÅDE
Med en placering på hjørnet af Ringvejen kommer den nye retsbygning til at ligge meget synligt for omgivelserne. Som en udflytter fra det centrale og historiske Roskilde og som omdrejningspunktet for et nyt område. Søndre Ringvej mod syd, omkranser Roskilde og passeres dagligt af rigtig mange, der kommer til og fra Roskilde i bil og jernbanen mod vest forbinder Roskilde med resten af Danmark. Området omkring består af en række bygninger og bebyggelser indenfor uddannelse og erhverv og der er store forhåbninger
til, hvordan området fremover kan blive et dynamisk udviklings område i Roskilde.

RYGGEN MOD RINGVEJEN – BLIKKET MOD BYEN
Set fra vejen vil den nye retsbygning fremtræde som en enkel markant bygning i røde tegl med tildels lukkede facader mod trafikken og naboerne. Mod nord åbner bygningen sig ud mod ankomstpladsen og byder indenfor på det centrale torv. Herfra er også den visuelle forbindelse til Domkirkens to tårne, der giver en fornemmelse af retning i et område, der ellers tydeligst tegnes af ringvejens dynamiske bevægelse. Retningen mod Domkirken og tilhørsforholdet til byen er udgangs-punktet for dette forslag. I den allerede givne landskabsplan med parkering under trærækker, der alle synes at stråle ud fra byens centrum tegner denne retning mod Domkirken sig og udformningen af bygningsvolumenet som en kileform, har ligeledes taget aftryk fra denne retning.

TORVET
Torvet starter som en stor samlende stenflade ved ankomst-arealet og foyén og hæver sig samlet en meter fra teræn¬niveauet i brede trin. Fra torvet er der forbindelse til alle retssale, der som butikker ligger langs kanten af torvet i stueetage og på 1. sal. Oppe i etagerne med udsigt til det centrale rum er mødelokaler og kontorer placeret. Forbindelsen
op forgår via en stor rund trappe midt i rummet. På torvet kan man bevæge sig eller holde pause, se på andre eller blive set. Ved at udforme rummet, så det refererer til en kendt typologi, torvet i byen, forsøger vi at gøre alle brugere af huset trygge ved hvordan man bruger det offentlige rum.

BYGNINGS INTEGRERET KUNST
Vi valgte tidligt i processen at afsøge muligheden for at få integreret kunst i bygningen fremfor at kunsten kom til efterfølgende. Det er blevet til den karakteristiske belysning i retssalene udarbejdet af Kunstneren Hans Madsen. Hans har arbejdet med lyset som det sammenbindende element mellem de implicerede parter i retssalen.

FAKTA
Projekt / Retsbygning
Sted / Ved Ringen 1, 4000 Roskilde
Bygherre / Bygningsstyrelsen
Kontakt / Njal Olsen, Bygningsstyrelsen 41701217
År / 2009-14
Areal / 6.300 m²
Entreprisesum / 105 + 70 mio. drift
Opgaveform / Totalentreprise / OPS
Rådgivningsform / Arkitektrådgivning
Entreprenør / GVL / Renex Gruppen / Kirkebjerg
Ingeniør / Oluf Jørgensen
Arkitekt / JJW
Bygherrerådgiver / Baslev
Landskab / Thing & Wainø
Miljøtiltag / Lavenergiklasse 2015
JJW honorar / 4.9 mio. kr.
JJW nøglepersoner / Katja Viltoft, Lene Kristensen, Lisbeth Olsen
JJW ydelser / Programmering – Projektering – Fagtilsyn

Henter Billede