Projektrevitalisering af tingbjerg lilletorv

Projektbeskrivelse

revitalisering af tingbjerg lilletorv Projektbeskrivelse

Arbejdsområde

By og bolig

Bygherre

Innovater

Rådgivningsform

Arkitektrådgivning

Kontakt

Kontaktperson: Lars Andersen

X

revitalisering af tingbjerg lilletorv

TIDSVARENDE BOLIGER, BEBOERLOKALE OG BUTIKKER REVITALISERER LILLE TORV I TINGBJERG-HUSUM

Som en del af byudviklingsstrategien for Tingbjerg-Husum har JJW Arkitekter ydet rådgivning på et kombineret bolig-, værested- og dagligvarebutik-projekt på Lille Torv i Tingbjerg-Husum.

Den eksisterende bebyggelse på grunden nedrives og erstattes af en LIDL-butik, hvor der på de øverste etager opføres rækkehuse. Derudover etableres en kædehuslignende randbebyggelse med butikker, værested for seniorer samt butik med salg af de varer de producerer i stueplan samt boliger i de 2 øverste etager. Udearealerne bliver en kombination af private/semiprivate haver på bebyggelsens øvre etager, mens der i stueplan kommer fælleshaver, der inviterer områdets borgere ind.
Med projektet på Lille Torv ønsker bygherren, at bidrage til visionerne i Rutens byudviklings­strategier, der blandt andet indebærer en målsætning om at udvikle byliv og øge trygheden i området. Det indfrier projektet blandt andet ved at etablere nye rammer for anderledes butikker, der tilvejebringer nye butikskoncepter i Tingbjerg. Derudover etableres nye infrastrukturelle forbindelser for
bløde trafikanter, nye byrum og mens boligerne
bidrager til at fortætte området.

Områdets nye bebyggelse etableres så den danner kant mod gaderne og en ny indgang til Tingbjerg. Det nye Lille Torv indpasses i byggelinjer og facaderytme fra nærtliggende bebyggelser i naboområderne, så området forankres i det eksisterende kvarter. Bebyggelserne bindes sammen af forskellige offentlig tilgængelige stiforbindelser på tværs af området.

STED Lille Torv, Tingbjerg, på hjørnet af Ruten og Åkandevej 2700 Brønshøj

Bygherre Innovater

Kontakt Mahad Farah mf@innovater.dk +4526249125

År 01.09.2015 og projektet har lige fået godkendt lokalplanforslag, projektering 2017 – opførelse 2018

Areal 6.535m² brutto

Projektsum 98 mio. kr.

Udbudsform Projektudvikling – realiseres i totalrådgivning

JJW ROLLE Udviklingsarkitekt herunder arkitekt- og landskabsrådgivning

JJW ydelser Lokalplanforslag, volumenundersøgelser programmering og design.

Henter Billede