ProjektRingparken

Projektbeskrivelse

Ringparken Projektbeskrivelse

Arbejdsområde

By og bolig

Bygherre

FOB

Samarbejdspartnere

STED / Via Trafik / Wissenberg A/S / Grandville

Rådgivningsform

Totalrådgivning

Kontakt

Kontaktperson: David Ploug

Nyheder

X

Ringparken

GENNEMGRIBENDE RENOVERING OG UDVIKLING AF RINGPARKEN

Boligområdet ’Ringparken’ i Slagelse består 20 boligblokke og rummer 592 almene boliger. Området har i en årrække været at finde på ’Omdannelseslisten’ og er derfor blevet pålagt at gennemføre en omfattende udviklingsplan, herunder helhedsplan for renovering, infrastrukturplan samt nyopførelse af ungdomsboliger. Målet er at fremtidssikre bebyggelsen og sikre at Ringparken fortsat er et levende og dejligt boligområde, opgradere området og afhjælpe de bebyggelsesstrukturelle og infrastrukturelle udfordringer.

JJW Arkitekter er totalrådgiver på projektet, som både rummer nedrivning, renovering af de eksisterende boligblokke, omdannelse til tilgængelighedsboliger, infrastrukturprojekt, nybyg af 116 almene ungdomsboliger og omdannelse af udearealer.

HELHEDSPLANEN OMFATTER:
• Nedrivning af erhvervslejemål og 120 boliger.
• Omdannelse af 60 boliger til 40 tilgængelighedsboliger.
• Nye lette facader og indgangspartier.
• Nye køkkener og badeværelser inkl. sanitet.
• Udskiftning af installationer for brugsvand, afløb, varme og el.
• Opretningsarbejder.
• Forbedring af udearealer.
• Nye affaldsløsninger.
• Nye vaskerier i terræn.
• Etablering af beboerhus og fælleshuse.
• Planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejder

INFRASTRUKTURPROJEKTET OMFATTER:
• Etablering af nyt vej- og parksystem for det samlede Ringparken.
• Nye hovedforbindelser via gennemgående Kierulffsvej og nord-sydgående cykelforbindelse inkl. cykelbro og pladsdannelser/byrum.

NYBYGGERI AF ALMENE UNGDOMSBOLIGER OMFATTER:
• Opførelse af 116 almene ungdomsboliger inkl. fællesområder.

Henter Billede