ProjektBlomstergården Plejecenter

Uddrag

Vundet totalentreprise konkurrence om 144 plejeboliger, Slagelse, september 2011

Projektbeskrivelse

Blomstergården Plejecenter Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Ole Hornbek

Nyheder

X

Blomstergården Plejecenter

KONKURRENCE OM 144 PLEJEBOLIGER i SLAGELSE

VUNDET september 2011/ indviet 2013

VISION FOR BEBYGGELSEN

Vores indgang til opgaven har været vores egen scrapbog om boliger til ældre, hvor vi udtrykker vores grundlæggende ideer, om at skabe fremtidssikrede rammer til ældre og demente.
Vi har søgt at analysere dybere og tænke nyt når det kommer til brugernes behov, fysisk indretning, fleksibilitet, arbejdsmiljø, energieffektivitet, indeklima, fremtidssikring, klimatilpasning, bæredygtighed, holdbarhed og totaløkonomi.
Livet er ikke en løbende passage af bestemte aldre men en sum af øjeblikke og begivenheder i det levede liv. Aldring er en del af den enkeltes levede liv – den enkeltes tidsregning – hvorfor vi alle bliver forskellige.
I det lys bliver gruppen af ældre præget af mangfoldighed – nu – og i fremtiden.
Blomstergården bygges op omkring billedet af, at huset skal kunne rumme mennesker med vidt forskellig baggrund, etnicitet, kompetencer, religion, livshistorie og interesser
Det giver et meget mangfoldigt billede af holdninger, ønsker og forestillinger. Vi søger derfor i vores projekt, at lade bygningerne udtrykke den individualitet og det fællesskab, som findes i et sundt og omsorgsfuldt samfund.

VISION FOR STEDET SOM HJEM
Den bærende idé i Blomstergården, er at give beboerne oplevelsen af kontinuitet i deres liv på trods af det store skift i de nære omgivelser.
Med fokus på hjemlighed og et positivt syn på den sidste bolig, søger vi at skabe de bedste forudsætninger for livslyst og glæde.
I Blomstergården mødes de ældre i en ”Bomiljø” bestående af 12 beboere med ligeså forskelligartede baggrunde, som dem der krydser hinanden i ude i verden.
Udover bomiljøets beskyttede miljø kan der søges et større fællesskab, i fællescentret som ligger midt i bebyggelsen, hvor man kan mødes med andre til dans, gymnastik, filmfremvisning eller til korsang i husets multisal.
Blomstergården er tænkt som et mikrosamfund, hvor den ældre med sine livserfaringer og kompetencer og særlige interesser kan finde sin vej, sit fællesskab og sit rum inde som ude.
Vi vil bygge et sted som man bliver stolt af at have som nabo. Et sted der sammen med dets beboere bliver et aktiv for lokalområdet.

BOMILJØ
Vi ønsker at skabe et hjem for beboerne omgivet af tryghed, genkendelighed og fællesskab. En samlet bebyggelse der skal kunne rumme ”det store i det små” – Et hieraki af rum fra den private bolig til fællesskabet i bomiljø, og videre ud i den samlede bebyggelse.
I bomiljøet kan alle være med til at lægge dagens rytme.
Den ældre kan i bomiljøet deltage i dagligdagens gøremål såsom madlavning, oprydning og vasketøj i det omfang lyst og evner rækker.
Gruppen er sin egen lille overskuelige enhed – 12 mennesker der danner et fællesskab omkring lyse sydvendte stuer som ligger og kigger ud over den indre gårdhave og videre ud i landskabet.
Hvert bomiljø er sin egen lille verden af hjemlighed, men også en del af en større i mødet med de andre bomiljø. Nogle beboere kan overskue at udvide deres færden til nabomiljøerne, og for mange vil det lille fællesskab være rigeligt.
Vi har gjort fællesstuerne til vores ”hjerter” og placeret dem centralt, hvilket skaber stor overskuelighed – når man kommer til boenheden – men også når man opholder sig i den – idet alle kan se fællesstuen fra deres hjem.
Sammenhængen med de andre bomiljø danner rammen om udsigterne. Hver gruppe kigger ud i landskabet som indrammes af nabomiljøerne, de indre haver og frugtlundene.
Her skabes billeder af erindring og nutid, af vejrlig og årstid.

Sted / Rosenkildevej, Slagelse
Bygherre / Slagelse Kommune
År / Jan. 2012 – Jan. 2014
Areal / 11.080 m²
Projektsum / 161 mio. kr.
Opgaveform / Totalentreprise
JJW rolle / Arkitektur, landskab
JJW ydelser / Brugerinddragelse, design, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, fagtilsyn
Samarbejdspartnere / BNS, Moe
Miljøtiltag / Lavenergiklasse 2015, LAR

Henter Billede