ProjektSøborg Skole

Uddrag

Søborg Skole består af forskellige bygninger fra forskellige epoker. Hver bygning repræsenterer sin tids skolearkitektur. Vi ser skønhed og potentialer i, at Søborg Skole i alle epoker er bygget af røde teglsten og søger med projektet at befri potentialet i de røde teglbygninger ved at samle dem med en ny struktur af træ – en struktur der føjer sig til, bryder igennem og transformerer skolens bygninger til velfungerende rumligheder og samler de mange arkitektoniske udtryk. Vi genanvender og genfinder bygningernes styrker og samler dem med en robust og bæredygtig træstruktur, der fremadrettet også kan løse andre om- og nybygningsønsker på resten af skolen.

Projektbeskrivelse

Søborg Skole Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

Kontaktperson: Anne Mette Brygmann

Nyheder

X

Søborg Skole

NYE RAMMER FOR LÆRING OG SAMMENHÆNGE PÅ TVÆRS – FREMTIDENS LÆRINGSMILJØ
Søborg Skole er bygget i en anden tid – eller rettere i mange tider, hvor skolens forskellige bygninger hver især er bygget ud fra den tids ideer om, hvordan læring skal udfolde sig. Med meget ambitiøse visioner for fremtidens læringsmiljø på Søborg Skole, har Gladsaxe Kommune derfor sat gang i en omfattende modernisering, renovering og udbygning, der skal skabe nye rummelige rammer for læring og sammenhænge på tværs af årgange og funktioner. Skolen udvides med projektet til tre spor fordelt på 11.500 m2.

JJW Arkitekter har været totalrådgiver, arkitekt og landskabsarkitekt frem til og med dispositionsforslag.

SKOLEN SOM LÆRINGSRUM – PLADS TIL LÆRING
En skole er et møde mellem faglig læring og social udvikling. Det sociale rum spænder ligesom læringens rum fra et rum til at være sig selv eller to sammen, rum til en gruppe eller en klasse, spændende op til de store fællesskaber, hvor en årgang eller hele skolen kan samles. Arkitekturen og de rumlige hierarkier kan understøtte bevidstheden om de mange lag af fællesskab og aktivt medvirke til at eleverne får mulighed for at iagttage, mødes og konfronteres med hinanden på alle niveauer.

På Søborg Skole skaber vi derfor rum og rumligheder i alle størrelser kodet til forskellige formål. En skole med plads til alle typer af læring. Både fagligt og socialt.

De eksisterende skolebygninger udvikles og udvides med nye rum, der skaber nye tidssvarende og fleksible rammer for de pædagogiske læringsmiljøer. Der skabes sammenhæng mellem alle skolens årgange og funktioner i et stort fælles hjerterum, som med sin store amfitrappe, balkoner og multisal, kan samle hele skolen. Hvert trin får et åbent læringsmiljø med varierede rumligheder for undervisning, fordybelse og fremlægning, ikke afgrænset i traditionelle klasserum. Og årgangsfællesskaberne samles på sammenhængende områder, som skaber den bedste basis for at skabe stærke og særlige miljøer omkring udskoling, mellemtrin og indskoling.

SKOLEN BINDES SAMMEN
Søborg Skole består af forskellige bygninger fra forskellige epoker. Hver bygning repræsenterer sin tids skolearkitektur. Vi ser skønhed og potentialer i, at Søborg Skole i alle epoker er bygget af røde teglsten og søger med projektet at befri potentialet i de røde teglbygninger ved at samle dem med en ny struktur af træ – en struktur der føjer sig til, bryder igennem og transformerer skolens bygninger til velfungerende rumligheder og samler de mange arkitektoniske udtryk. Vi genanvender og genfinder bygningernes styrker og samler dem med en robust og bæredygtig træstruktur, der fremadrettet også kan løse andre om- og nybygningsønsker på resten af skolen.

SKOLEN FOR ALLE – SAMMENHÆNG MED BYEN OG KVARTERET
Søborg Skole er et vigtigt pejlemærke i bydelen, både for de mange børn og forældre, der kommer på skolen, men også for byens andre borgere. Vi åbner derfor skolen op mod byen – både fysisk og mentalt. Mod kirkesiden kommer der en offentlig plads, som skolen åbnes op i mod, ligesom der mod syd skabes et lille skoletorv. Langs hele kantzonen mellem byen og skolen etableres siddetrapper og bænke, der indbyder til ophold. Offentlige tilgængelige funktioner lægges i skolens stueetage, så man udefra kan kigge ind og se hvad der foregår; der kan åbnes op mod kirkepladsen, multi- og idrætssale bliver synlige udefra og alle borgere inviteres til at bruge de nye uderum og muligheder. Der åbnes mod hovedgaden med et stort indkig, samtidig med, at der fra alle skolens øvrige sider etableres indgange. Med flere vinduer i de gamle skolebygninger og store åbninger i gadeniveau, bliver skolens indre liv synligt og skolen vil fremtræde åben og imødekommende mod byen.

Sted / Frødings Allé 1, 2860 Søborg
Bygherre / Gladsaxe Kommune
År / 2020 – 2021
Areal / 11.500 m²
Anlægsbevilling/ 180 mio. kr.
Opgaveform / Totalrådgivning med udbud i hovedentreprise
JJW rolle / Totalrådgiver, arkitekt, landskab
JJW ydelser / Programmering, brugerinddragelse, projekteringsledelse, dispositionsforslag.
Samarbejdspartnere / Keingart, Sinuz rådgivende ingeniører, Jørgen Nielsen rådgivende ingeniører

Henter Billede