ProjektRingsted musik- og kulturskole

Uddrag

Nybygning i eksisterende ekserserhal.

Projektbeskrivelse

Ringsted musik- og kulturskole Projektbeskrivelse

Arbejdsområde

Læring og kultur

Samarbejdspartner

BA I/S

Download:
Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

Nyheder

X

Ringsted musik- og kulturskole

Etableringen af musikskolen omfatter dels ombygning af eksisterende den ekserserhal, dels nybygning og skal fungere som en selvstændig enhed og som en del kommunens kulturtilbud, dog med et tæt tilknytning til nyopførte skole, som indebærer fælles udnyttelse af faciliteterne.

Musikskolen skal hovedsageligt fungere som undervisningsafsnit for selve instrument/musikundervisningen De to store lokaler i musikskolen tiltænkes som et supplement til skolens SFO.

Musikskolen opføres inden i den eksisterende eksercerhal som et ”hus i huset”.

Som et instrument i en instrumentkasse vil man opleve den nye bygning når man bevæger sig udefra og ind igennem den gamle militærbygning. Den nye bygning vil med sit forfinede materialevalg stå som en kontrast til den mere ”rå” og forholdsvis uberørte gamle eksercerhal.

Den nye bygning opføres i to etager, med delvist forsænket gulv i stueetagen og med punktvise pyramideformede ovenlysindtag i overetagen. Den nye bygning friholdes for den eksisterende bygnings konstruktioner.

I hallen mellem den nye og gamle bygning opstår der en ny rummelighed – I dette uopvarmede rum etableres en lille scene så der bliver mulighed for at afholde mindre arrangementer, som f. eks. Café-aftner og improviserede ”koncerter” – og som i øvrigt kan fungere som øvescene, når temperaturen tillader det. Hallen udenfor den nye bygning er uopvarmet. Den nye musikskole kommer til at fremstå som et skrin af mangfoldige muligheder for musikalsk læring og udfoldelse. Et omdrejningspunkt for musikundervisningen hvor faciliteterne spænder lige fra det mindre,
enkeltpersons-øvelokale der er indrettet specielt for fordybelse i f. eks. violinundervisning – over det større lokale til rytmisk samspil med tilhørende lydstudie – og til de 100 m2 store sale for bigband og kor – samt den ”udendørs” koncertscene med mulighed for optræden og jamsessions.

Henter Billede