ProjektSOLHUSENE

Uddrag

Solhusene er et alment boligbyggeri bygget af to omgange i 1940’erne og 1950’erne, bestående af 15 blokke i to etager – i alt 172 boliger. Karakteristisk for bebyggelsen er, at næsten alle boligerne har egen have.

Projektbeskrivelse

SOLHUSENE Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Peder Walsøe Pedersen

X

SOLHUSENE

HELHEDSPLAN MED INNOVATIVE ENERGI LØSNINGER
Solhusene er en boligafdeling under Albertslund Boligselskab. Solhusene ligger i et ældre vilakvarter i Albertslund – tilbagetrukket fra Roskildevej. Et alment boligbyggeri bygget af to omgange i 1940’erne og 1950’erne, bestående af 15 blokke i to etager – i alt 172 boliger. Grønne plæner og en tværgående allé af bornholmsk røn dominerer området. Karakteristisk er det for bebyggelsen, at næsten halvdelen af boligerne har egen have. Projektet indeholder også en renovering af udearealerne, ligesom der vil blive etableret nye driftsfaciliteter på området.

OPGAVEN
Projektet omfatter bl.a. sammenlægning af 36 lejligheder, nye badeværelser, udskiftning af vinduer og terrasse- og altandøre, nye faldstammer, efterisolering af gavle og udskiftning af brugsvandsinstallationer. Specielt for projektet er, at der også skal gennemføres to demonstrationsprojekter støttet af Landsbyggefonden; et hybridt solcelleprojekt, og et ventilationsprojekt hvor to forskellige ventilationssystemer testes op mod hinanden. Hensigten er at reducere ejendommens energiforbrug ud over de gældende krav, og derved at forbedre indeklimaet. Projektet indeholder to innovative energibesparende demonstrationsprojekter, som er støttet af Landbyggefonden.

LANDSKAB
Fællesområderne udvikles for at skabe større sammenhæng mellem de Røde og de Gule blokke, bl. a. ved at fjerne afgrænsende hegn til fællesstier, samt ved at etablere ny belægning og belysning på de interne stier. Der etableres overdækket cykelparkering ved 9 af bebyggelsens blokke, og fællesareal opgraderes med beplantning og mindre tiltag der forbedrer opholdsmulighederne ved områdets legeplads. I stuelejlighederne i de gule blokke 1, 3 og 5, etableres beboerhaver, med direkte kontakt til de grønne fællesarealer. Ved udvalgte boliger etableres niveaufri adgang ved indgange samt fra bolig til terrasse.

Henter Billede