ProjektSKOLEN I SYDHAVNEN

Uddrag

“Byen ind på skolen – skolen ud i byen” – Skolen i Sydhavnen er fra start tænkt som et samlingspunkt og et fyrtårn i den nye bydel både i og udenfor skoletiden.

Projektbeskrivelse

SKOLEN I SYDHAVNEN Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

Nyheder

12/07/18

GOD SOMMER

29/10/12

Sydhavn Update

11/06/12

BYGGEPLADS FOTO

08/06/12

REJSEGILDE

18/08/11

Arkitekturløbet

X

SKOLEN I SYDHAVNEN

Byen ind på skolen – skolen ud i byen
Sydhavn Skole er Københavns Kommunes absolut mest ambitiøse skolebyggeri. En ”utopi, der er blevet realiseret”, som Morten Biering, skoleleder Skolen i Sydhavnen udtrykker det. Skolen repræsenterer det ypperste inden for moderne læringsrum og er internationalt anerkendt for sin innovative udformning og indretning af undervisningslokaliteter og uderum. Den visionære arkitektur og det kreative rumdesign har skabt et læringsmiljø, der understøtter moderne pædagogiske metodikker. Større børn bevæger sig i dynamisk organiserede læringsmiljøer, mens mindre børn trygt favnes af mindre rumligheder med mulighed for at interagere i mindre grupper. Indretningen af skolen har dannet udgangspunkt for Københavns Kommunes funktionsprogram for folkeskoler.

Skolen har en særdeles høj funktionel, rumlig og tektonisk kvalitet. Den er blevet et nyt vartegn for bydelen – et landmark som både æstetisk og funktionsmæssigt er tilpasset den unikke placering ved vandet og den centrale rolle, skolen spiller i bydelen.

Indretning
Skolens nederste etage er udviklet som en kombination af en aula og et bytorv – et aktivt mødested med adgang til produktionskøkken, kantine, bibliotek, faglokaler, værksteder og musiklokaler, der er tilgængelige for kvarterets borgere, også efter skoletid.
Mens de udadvendte funktioner præger stueetagen, er de øvrige etager mere og mere rettet mod skolengangen og fritidsordningen alene. Førstesalen indeholder administration, personalefaciliteter, pædagogisk center og sundhedsklinik samt stor kommunal tandpleje for hele bydelen. Andensalen rummer indskoling med integreret KKFO med 300 pladser. Tredjesalen indrettes til mellemtrin, mens fjerdesalen indrettes til udskolingen, der desuden får sin egen tagterrasse med en udformning, der understøtter fysisk aktivitet blandt de større børn.

Aktivitetsfremmende samlingspunkt
Skolen er disponeret med et naturligt hierarki af offentlige, halv-offentlige og mere private områder. Og udearealerne er designede, så de kan anvendes som ekstra undervisnings-, opholds- og aktivitetsrum, og er mere end bare skolegårde
Skolegården er åben, og både den og den store trappe mod kanalen trækker efter skoletid kvarterets beboere til sig i stor stil. Terrasser og græs og aktiverende indretning på tagene udfordrer særligt de store børn, mens de mindre børn har rige udfoldelsesmuligheder længere nede. Bebyggelse og udemiljø er i høj grad integreret i det, der er blevet et aktivitetsfremmende samlingspunkt for hele bydelen.
Skolen er således blevet et nyt vartegn for bydelen – et landmark som både æstetisk og funktionsmæssigt er tilpasset den unikke placering ved vandet og den centrale rolle, skolen spiller i bydelen.

Skolen i Sydhavnen har har vundet en række priser:
WAN Education award 2016
Årets Byggeri katogori “åben” 2015
Årets skolebyggeri, Nohr-Con 2015
Udstillet Venedig Biennale, 2016
Udstillet Louisiana, New Nordic 2012

Sted / Støberigade, 2450 København SV
Bygherre / Københavns Kommune Børne & ungdomsforvaltningen
År / Sept. 2010-juni 2015 (Idrætshal og institution 2010-2014)
Areal / 9.500 m², landskab 11.000 m² (Hal og institution 2.500 m²)
Projektsum / 250 mio. kr. (Hal og inst. 80 mio. kr.)
Opgaveform / Totalrådgivning med udbud i storentreprise (Hal og institution: totalrådgivning med udbud i totalentreprise efter dispositionsforslag
JJW rolle / Totalrådgiver, arkitekt, landskab
Samarbejdspartnere / Niras (ingeniør), PK3 Landskab (medlandskabsarkitekter), Keinicke & Overgaard Arkitekter (idrætskonsulenter), Arkitektfirmaet Friis Andersen (byggeledelse), Peter Holst Henckel (kunstudsmykning) (Idrætshal og institution: Niras, PK3, Keinicke & Overgaard)
Miljøtiltag / Lavenergiklasse 2015, LAR

Henter Billede