ProjektTandplejeklinikken i Hillerød

Uddrag

Fra seks til En samlet klinik. Den nye tandplejeklinik i Hillerød samler kommunen tandplejefaglige kompetencer, viden og ressourcer i ét samlet hus, der skaber synergi gennem nye muligheder for samarbejde. Vi har lyttet, diskuteret og sammen med brugerne skabt en fælles hverdag

Projektbeskrivelse

Tandplejeklinikken i Hillerød Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Tine Pernille Nielsen

Kontaktperson: Katja Viltoft

Nyheder

X

Tandplejeklinikken i Hillerød

MARKANT ARKITEKTUR MED FOKUS PÅ WORKFLOWS OG TRYGHED FOR BORGERNE
Fra seks til En samlet klinik. Den nye tandplejeklinik i Hillerød samler kommunen tandplejefaglige kompetencer, viden og ressourcer i ét samlet hus, der skaber synergi gennem nye muligheder for samarbejde.

Bygningen er i tre etager, udformet med en terrasseret struktur og med forskellige fremspring og tilbagetrækninger udvalgte steder. Facaderne fremstår helt enkle med en hvid puds. Taget er fladt og indrettes dels med tagterrasse, dels med et lille solcelleanlæg. Den kompakte form og de glatte lyse facader giver bygningen en et markant udtryk, der fremstår klart ift. det kommende byggeri på den anden side af vejen, hvor der udvikles et nyt stationsnært campusområde.

Indvendigt er bygningen organiseret med en åben vertikal forbindelse mellem de tre etager – et lyst og træbeklædt atrium, der samler huset og forbinder de forskellige funktioner uden lange gange. På denne måde understøttes kontakten mellem de forskellige medarbejdere på tværs af huset. Samtidig skabes et åbent og inviterende hus med gode og trygge ankomst- og ventefaciliteter til borgerne.

Støttefunktioner som sterilisation, røntgen, depoter, rengøringsrum mm. indrettes i en form for bokse med udvendig træbeklædning, der er med til at adskille receptionen/venteområdet og klinikkerne. Ligesom i atriet er boksenes beklædning udformet, så den har en støjdæmpende effekt, idet akustikken spiller en stor rolle i denne type byggeri, og derfor er noget, vi har arbejdet meget målrettet med arkitektonisk. Derudover er brugen af træ med til at skabe en varm, imødekommende og hjemlig atmosfære, hvilket vi også har arbejdet målrettet med, i ønsket om at hjælpe med at give borgerne en god oplevelse hos tandlægen – helt fra barnsben.

Konkret rummer den nye tandplejeklinik basistandpleje med 21 klinikker fordelt på basistandpleje, tandregulering, specialtandpleje, tandlægevagt og narkoseklinik, herunder undersøgelses- og behandlingsrum, samtalerum røntgenrum, opvågning, teknik, sterilisation mm. Dertil kommer administrative funktioner (reception, kontorer, møderum, callcenter) og personalefaciliteter (køkken, bad, omklædning mm).

FAKTA
Sted / Carlsbergvej 13 A, 3400 Hillerød
Bygherre / Hillerød Kommune
År / 2018- 2021
Areal / 1.418 m²
Projektsum / 32 mio. kr.
Opgaveform / Totalrådgivning
JJW rolle / Totalrådgiver, arkitekt, landskab
JJW ydelser / Projekteringsledelse, IKT-ledelse, programmering, brugerinddragelse, design, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, tilsyn, indretning
Samarbejdspartnere / Norconsult, Adserballe & Knudsen

Henter Billede