ProjektTeglhuset

Uddrag

TEGLHUSET – 14 BOLIGER TIL SINDSLIDENDE

Projektbeskrivelse

Teglhuset Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Lars Andersen

Kontaktperson: Janne Sælan Halskov

Nyheder

X

Teglhuset

TEGLHUSET – 14 BOLIGER TIL SINDSLIDENDE

BOTILBUD
Teglhuset er et botilbud for borgere med sindslidelse beliggende i Ålsgårde, Helsingør Kommune. Projektet er en om- og nybygning tegnet af JJW Arkitekter. 14 borgere får en tryg og rolig hverdag i de nye rammer, hvor den eksisterende naturgrund nænsomt er blevet omdannet til en rekreative ramme for beboere og personale. Stedets identitet som et naturprægede miljø er søgt. Iboende kvaliteter som eksisterende beplantning og åen er anvendt til at fremhæve en karakterfuld ankomstsituation med ny bro til en åben fælles ankomstplads, hvor det grønne fletter sig ind.

ARKITEKTONISK UDTRYK
Med teglbygningens to nye træbeklædte længer er der tydelig forskel på nyt og eksisterende. De indrammer nye bolignære uderum som både er introverte: intime, omsluttende og ekstroverte: åbne, henvendt mod landskabet. De bygningsnære arealer har større bearbejdning med ankomstpladser mod øst og rekreative, sociale opholdsrum mod vest. Indendørslivet er knyttet tæt sammen med udendørslivet med høj tilgængelighed og både fysisk og visuel forbindelse mellem fælles inde- og uderum.

LANDSKAB
Haverum og landskab har varierede anvendelsesmuligheder og vigtigt er, at der er mulighed for forskellige grader af social involvering: det større fællesskab, samvær i mindre grupper eller blot en alene stund på egen terrasse eller en stille gåtur på den cirkulære vandresti omkring bebyggelsen. LAR-løsninger indgår som lavninger, der skaber engkarakter ved ankomstpladsen og grøfter i haverummene, som danner blå linjer i samspil med de belagte flader.

FAKTA
Projekt / Teglhuset. Botilbud for borgere med sindslidelse.
Sted / Erik Gudmands Vej 16 C, 3140 Ålsgårde
Bygherre / Helsingør Kommune
Kontakt / Inge Metha Schmidtsdorff
År / 2016 -2019
Areal / 1.100 m²
Byggesum / Entrepriseudgifter 20 mio. kr.
Rådgivningsform / Totalrådgivning
Ingeniør / Danakon
Arkitekt / JJW Arkitekter

Henter Billede