ProjektTove Ditlevsens skole

Projektbeskrivelse

Tove Ditlevsens skole Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Lisbeth Nygaard Olsen

Nyheder

X

Tove Ditlevsens skole

Tove Ditlevsens skole er en 3 spors folkeskole. Skolen er en sammenlægning af Matthæusgade skole og Enghaveplads Skole. Skolesammenlægning sker samtidig med at den nye Tove Ditlevsens Skole er udråbt til Klimaskolen. Det vil sige at skolen skal vises frem på klimatopmødet i 2009, som et godt eksempel. Der er placeret solceller og solvarmepaneler på taget, at der er etableret grønne tage, og at regnvandet opsamles for at blive anvendt til toiletskyld.
Organisatorisk er Tove Ditlevsens skole opdelt i en indskoling (0.-5. klasse) på Enghave Plads matriklen og en udskoling (6.-9. klasse) på Matthæusgade matriklen. På Matthæusgade matriklen hører desuden ungdomsskolen til – undervisningsmæssigt og administrativt. Da Enghaveplads matriklen for nyligt er blevet renoveret ligger hovedvægten af sammenlægningsopgaven på Matthæusgade matriklen.

EN VISIONÆR OG BÆREDYGTIG KLIMASKOLE

SAMMENLÆGNING AF TO SKOLER TIL EN NY 3 SPORS SKOLE
Moderne læringsrum og aktive ude/inde miljøer
Udskolingens to bygninger og fællesfunktioner er forbundet med ny bygning der inspirerer til kontakt mel¬lem ude og inde.
De store børn kan i de nye rammer se og blive set i en åben og mangfoldig skole, der har skabt et dynamisk forhold mellem nyt og gammelt.
De dobbelthøje rums tætte kontakt med skolegården giver mulighed for at trække funktioner ud og underbygger den nye skoles intentioner om åbenhed og synergi imellem funktionerne.
Den røde tilbygning indeholder Natur/Teknik med direkte mulighed for at inddrage skolegården og tagterrassen i undervisningen.

Det overordnede greb for arkitekturen og de pædagogiske tiltag på Matthæusgade matriklen, er sammensmeltningen af fællesfunktioner i centrum af begge bygninger med pladsen som omdrejningspunkt, samt forholdet mellem nyt og gammelt.
Forbindelserne mellem fællesfunktionerne forstærkes ved etablering af nye vertikale rum i de eksisterende bygninger. Klimatilbygningen giver adgang til kantine og drama / bevægelsessalen direkte fra skolegården. Rummet tænkes som en vidensbank for klima, hvor eleverne kan få læring om skolens forskellige tiltag. Også med adgang til skolegården skabes en ny dobbelt høj forbindelse mellem pædagogisk servicecenter og administration/personaleafdeling. Den tætte kontakt med skolegården giver mulighed for at trække funktioner ud og underbygger den nye skoles intentioner om åbenhed og synergi imellem funktionerne.
Der er gennemført miljørigtig projektering, hvor der for hver skolesammenlægning er opstillet krav til miljø- og bæredygtighedsforhold. Der har været fokus på bl.a. energi, indeklima og på sikker færden på de nye skoler, der fysisk kan have afstand.

Projekt / Skolesammenlægning – 2 til 1
Sted / Enghave Plads 21,1670 København V
Bygherre / Københavns Kommune
År / 2010
Areal / 4.164 m²
Byggesum / 47 mio. kr.
Entrepriseform / Totalentreprise på grundlag af JJW projektforslag
Ingeniør / Niras
Arkitekt / JJW Arkitekter
Bæredygtige tiltag / Solceller, solvarme, regnvandsopsamling
JJW ydelser / Brugerprocess, programmering, design, projekteringsledelse, projektering, bygherrerådgiver under totalentreprise

Henter Billede