ProjektTroldebo – Daginstitution og foreningshus

Uddrag

I takt med de seneste års byudvikling i Skovlunde, er der sket en øget tilflytning og behovet for institutionspladser er steget. Denne udvikling har gjort det nødvendigt at etablere en ny daginstitution på Torvevej 35. Den nye daginstitution er på 2000 m2 og har 160 pladser fordelt på henholdsvis 100 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn. I forlængelse af daginstitutionen opføres også et klubhus på 120 m2 med faciliteter til lokale sportsforeninger.

Projektbeskrivelse

Troldebo – Daginstitution og foreningshus Projektbeskrivelse

Nyheder

X

Troldebo – Daginstitution og foreningshus

I takt med de seneste års byudvikling i Skovlunde, er der sket en øget tilflytning og behovet for institutionspladser er steget. Denne udvikling har gjort det nødvendigt at etablere en ny daginstitution på Torvevej 35. Den nye daginstitution er på 2000 m2 og har 160 pladser fordelt på henholdsvis 100 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn. I forlængelse af daginstitutionen opføres også et klubhus på 120 m2 med faciliteter til lokale sportsforeninger.

RUM TIL VILDE OG STILLE AKTIVITETER
Hjertet i huset er et stort dobbelthøjt fællesrum, der kan bruges til samling og leg. Et stort trappemøbel med integreret legehus og klatretårn binder husets to etager sammen og indbyder til leg på tværs.

De fysiske rammer tilgodeser både behovet for vilde og stille aktiviteter. I bygningens udformning er der fokus på, at der skal være plads til at indgå i forskellige typer af fællesskab. Man skal kunne trække sig tilbage og finde et sted, hvor man kan være i ro, helt alene. F.eks. en niche, hvor man kan læse eller bare sidde lidt i fred, og se med fra sidelinjen. Der er rum og plads til at dyrke de nære relationer og venskaber og være sammen i mindre grupper, men også til at dyrke det større fællesskab i større grupper, som del af hele institutionen.

Der er plads til at samles på tværs af grupper i fællesrummet, der er plads til at løbe og danse i den store multisal og der er plads til at fordybe sig i værkstederne.

Generelt er der i udformningen af bygningen lagt vægt på en god og sammenhængende organisering, så flow og sammenhæng i bygningen er naturlig og logisk i forhold til den daglige anvendelse.

TÆT KONTAKT MELLEM INDE OG UDE
Bebyggelsen fremstår som en helhed og er tilpasset omgivelserne, så området fortsat fremstår som et rekreativt grønt område.

Facaderne fremstår åbne og imødekommende med visuel kontakt mellem inde og ude, så børnene kan betragte livet i omgivelserne, og udefra kan man fornemme livet og aktiviteterne i børnehuset. Facaderne er udført i træ der både er klimavenligt og integrerer bygningen i naturen omkring den. Træfacaderne får bygningen til at fremstå varm og imødekommende.

Bygningen har flade grønne tage med solceller.

Indvendigt fremstår bygningen ligeledes varm og imødekommende i sit udtryk. Der er anvendt robuste og naturlige materialer. Materialer, der giver rummene en varme og sanselighed og er med til at skabe taktile oplevelser. Akustiske trælister på væggene i gangene bidrager sammen med trappemøblet, der er udført med trin og værn i træ, til dette. Store vinduer giver et godt dagslys indenfor, så rummene er rare at opholde sig i på alle tider af dagen.

ZONEINDDELING AF UDERUMMET
Visionen for udearealerne på Børnehuset Troldebo har været at skabe et varieret og spændende legelandskab til de forskellige aldersgrupper. De forskellige grupper af børn møder et landskab, som stimulerer til udvikling, kreativitet og bevægelse.

Uderummet er opdelt i tre overordnede områder: en lille legeplads primært tiltænkt vuggestuen, en stor legeplads til hele institutionen, men primært til børnehaven samt to samlingspunkter for hele institutionen. Samlingspunkterne er for alle, hvor større arrangementer kan afholdes. Legepladsen imødekommer daginstitutionens profil, der har fokus leg, læring gennem forskellige naturmaterialer og naturtyper.

De forskellige naturtyper udgør de legeområder som inviterer til forskellige former for bevægelse, kreativitet, sansning i samspil med de forskellige aldersgrupper.

Med fokus på natur og leg inddeles legepladsen i 6 forskellige områder som på forskellig vis bidrager og inviterer til at stimulere og opdage forskellige sanser. Det bidrager til udvikling og læring gennem aktivitet.

DGNB GULD CERTIFICERING
Det er ambitionen, at projektet skal DGNB certificeres til Guld, og processen frem til udbuddet i totalentreprise har været afstemt hermed.

 

År / 2022 – 2024
Areal / bygning: 2300 m², landskab: 9300 m2
Opgaveform / Totalrådgivning frem til udbud, herefter totalentreprise
JJW rolle / Totalrådgiver, landskabsarkitekt
JJW ydelser / Brugerproces, programmering, byggeprogram, dispositionsforslag, udbud og tildeling, fagtilsyn, opfølgning ifm. DGNB
Miljøtiltag / DGNB Guld

Henter Billede