ProjektUCC CAMPUS CARLSBERG

Projektbeskrivelse

UCC CAMPUS CARLSBERG Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

Nyheder

X

UCC CAMPUS CARLSBERG

UCC  CAMPUS CARLSBERG

Sommeren 2016 flyttede UCC ind i et helt nyt byggeri på 56.000 m2 på Carlsberg. Her blev alle Storkøbenhavns lærer-, pædagog-, tegnsprogtolke- og tekstilformidleruddannelser samlet i ét campus, som nu er uddannelsessted og arbejdsplads for 10.000 studerende og ca. 800 ansatte.

Med projektet fulgte en omfattende forandringsproces for den store organisation, der tidligere var fordelt på flere forskellige adresser, og som fremadrettet skulle have en fælles identitet.

D|K2, JJW ARKITEKTER og Balslev har fungeret som samlet bygherrerådgiverteam for UCC med afsæt i et tidligere udarbejdet byggeprogram. Som bygherrerådgiver har vi stået for brugerinddragelse, udarbejdelse af program, strategier for design, kunst og indretning og udformning af pilotprojekter før indflytning. Sideløbende med dette har vi også været bygherrerådgiver i alle forhold omkring kvalitetssikring af byggeprojektet i forhold til udlejer.

Teamets sammensætning og det udviklende tætte samarbejde har gjort det muligt at assistere UCC i alle forhold fra klassisk bygherrerådgivning, forhandlinger, behovsafklaringer, udbudsforhold, kvalitets- og funktionsvurderinger af totalentreprenørs projekt, til strategisk anvendelse af design, formgivning, indretning, drift og vedligehold, samt særlige tekniske udfordringer.

Det nye byggeri danner ramme om et levende uddannelsesmiljø, hvor både studerende og undervisere bliver inspireret til at udvikle og opholde sig. Med 24/7 åbningstider og multianvendelige lokaler, med sociale områder som basecamps for studerende og forberedelsesområder for undervisere er der tænkt på både de bygningsmæssige, organisatoriske, didaktiske og driftsmæssige perspektiver.

 

EN ORGANISATION – EN KULTUR

Branding: Igennem processen og frem mod det samlede Campus, har det været af helt afgørende betydning at skabe et fælles billede af én organisation og én kultur. JJW har i arbejdet lagt vægt på at identiteten består af en kobling mellem UCC´s værdisæt og vision, konceptet for det nye byggeri, og Carlsberg med dets kulturhistoriske grundlag og nutidige betydning.

Bæredygtige tiltag: Det bærende for alle indretningsdesigntiltag er at der arbejdes med holdbar kvalitet, og produkter med lang levetid, som indbyder til at man passer på dem.

Innovation og åbenhed: Hele projektet for UCC byder på brud med traditionel opfattelse af studiemiljø og arbejdsmiljø. Der arbejdes innovativt med nye måder at undervise på, didaktisk, digitalt og rumligt. Ligesom der arbejdes utraditionelt med rammerne for miljøer til undervisere, forskere, konsulenter og administrativt personale.

BIBLIOTEK OG STUDENTERFUNKTIONER

Der er i projektet sat stor fokus på studieaktiviteter og det at skabe så attraktive rum og faciliteter, at de studerende bliver hængende på Campus, også efter de formelle skematimer er overstået. Her spiller bibliotek og studiecenterfunktioner en afgørende rolle.

Biblioteket har som institution gennemgået en interessant udvikling, fra at have fokus på læsning, til at have fokus på læring. Læring i den forstand, at biblioteket og studiecenteret, skal være et inspirerende og indbydende sted, der faciliterer de studerendes læringsproces. Et sted der inddrager de studerende, understøtter deres behov for at studere sammen med andre og alene, bringer dem sammen på tværs, og tilbyder services, der møder de studerendes behov.

Henter Billede