ProjektUCC CAMPUS CARLSBERG

Projektbeskrivelse

UCC CAMPUS CARLSBERG Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Anja Toxværd Larsen

Nyheder

X

UCC CAMPUS CARLSBERG

UCC CARLSBERG – DANNET VED EN FUSION

UCC blev dannet ved en fusion af en række lærer- og pædagoguddannelser i Københavnsområdet om- fattende ca. 10.000 studerende og 800 ansatte. Som følge af dette blev det besluttet at etablere en fælles campus på ca. 55.000 m2 på Carlsbergområdet.

D|K2, JJW ARKITEKTER og Balslev fungerer som samlet bygherrerådgiverteam for UCC med afsæt i et tidligere udarbejdet byggeprogram. Som bygherrerådgiver har vi stået for brugerinddragelse, udarbejdelse af program, strategier for design, kunst og indretning og udformning af pilotprojekter før indflytning. Sideløbende med dette har vi også været bygherrerådgiver i alle forhold omkring kvalitetssikring af byggeprojektet i forhold til udlejer.

Teamets sammensætning og det udviklende tætte samarbejde gør det muligt at assistere UCC i alle forhold fra klassisk bygherrerådgivning, forhandlinger, behovsafklaringer, udbudsforhold, kvalitets- og funktionsvurderinger af totalentreprenørs projekt, til strategisk anvendelse af design, formgivning, indretning, drift og vedligehold, samt særlige tekniske udfordringer.

UCC flytter i sommeren 2016 i nyt byggeri på 56.000 m2 på Carlsberg. Her samles alle lærer-, pædagog-, tegnsprogtolke-, og tekstilformidler uddannelserne i Storkøbenhavn i et campus. Det bliver et studie- og arbejdssted for 10.000 studerende og ca. 800 ansatte, og den centrale beliggenhed bliver en ny port ind til Carlsberg. Målet har været at skabe et levende uddannelsesmiljø hvor både studerende og undervisere bliver inspireret til at udvikle og opholde sig. Med 24/7 åbningstider og multianvendelige lokaler, med sociale områder som basecamps for studerende og forberedelsesområder for undervisere er der tænkt på både de bygningsmæssige, organisatoriske, didaktiske og driftsmæssige perspektiver.

Det er en omfattende forandringsproces for den store organisation, der er i dag er fordelt på mange adresser, og som fremover skal have en fælles identitet.

EN ORGANISATION – EN KULTUR

Branding: Igennem processen og frem mod Campus, har det været, og er af helt afgørende betydning at skabe et fælles billede af én organisation og én kultur. JJW har i arbejdet lagt vægt på at identiteten består af en kobling mellem UCC´s værdisæt og vision, konceptet for det nye byggeri, og Carlsberg med dets kulturhistoriske grundlag og nutidige betydning.

Bæredygtige tiltag: Det bærende for alle indretningsdesigntiltag er at der arbejdes med holdbar kvalitet, og produkter med lang levetid, som indbyder til at man passer på dem. Selve udbuddet omkring indkøb er under planlægning.

Innovation og åbenhed: Hele projektet for UCC byder på brud med traditionel opfattelse af studiemiljø og arbejdsmiljø. Der arbejdes innovativt med nye måder at undervise på, didaktisk, digitalt og rumligt. Ligesom der arbejdes utraditionelt med rammerne for miljøer til undervisere, forskere, konsulenter og administrativt personale.

BIBLIOTEK OG STUDENTERFUNKTIONER

Der er i projektet sat stor fokus på studieaktiviteter og det at skabe så attraktive rum og faciliteter, at de studerende bliver hængende på Campus, også efter de formelle skematimer er overstået. Her spiller bibliotek og studiecenterfunktioner en afgørende rolle.

Biblioteket har som institution gennemgået en interessant udvikling, fra at have fokus på læsning, til at have fokus på læring. Læring i den forstand, at biblioteket og studiecenteret, skal være et inspirerende og indbydende sted, der faciliterer de studerendes læringsproces. Et sted der inddrager de studerende, understøtter deres behov for at studere sammen med andre og alene, bringer dem sammen på tværs, og tilbyder services, der møder de studerendes behov. UCC ønsker at skabe et sådant dynamisk og attraktivt miljø for deres studerende, og JJW har sammen med dem været i USA for at studere foregangseksempler indenfor Universitetsbiblioteker.

Disse inspirationer bruges nu i den videre proces med ansatte og studerende, i programmeringen og designet af studiemiljøer.

Projektet UCC Campus Carlsberg forventes afsluttet medio 2016

Henter Billede