ProjektUCC Campus taghaver

Projektbeskrivelse

UCC Campus taghaver Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

Nyheder

X

UCC Campus taghaver

JJW har udover indretningen på UCC stået for alle udearelaer oppe og nede. Ligesom inde i bygningen er også taghaverne udformet som inspirerende og indbydende steder, der faciliterer de studerendes læringsprocesre taghaver i Warehouse er indrettet som udendørs læringsmiljøer med tre temaer forsøgs/ dyrkningshave, aktivitets- samt sansehave. Ud over at være organiseret med helhed og sammenhæng for øje, så understøtter indretningen af hver taghave den aktivitet, de hver især tilbyder. I sansehaven fremhæver de hævede bede sæsonerne i kraft af rødbladede planter og græsser sat sammen med forskellige farver og former i blomster og blade. I forsøgs- og dyrkningshaven er der delvist indplantet bær og krydderurter, og der er plads til fremadrettet, at man gennem undervisningsforløb selv fylder ud med planter. Denne have har derudover, værkstedskøkken samt vandforsøgsbord for natur og teknik. Alle tre haver har siddemuligheder, der henvender sig både mod de aktiviteter, der foregår på fladen og mod udsigten vest hen over I. C. Jacobsens Have.

De fire taghaver i karréen ligger på to forskellige etager som gårdrum omkranset af læringsmiljøer og kontorer. Her kan frisk luft og ovenlys trænge ned i bygningen. De er steder for pauser og samtaler og er æstetiske uderum med frodig plantning at kigge ud på. Gårdhaverne har en parvis sammenhæng på tværs af etagerne: i belægningen viser sig latinske citater, der giver mening når man se rummene ovenfra.

Belægningerne i alle taghaver er udført med en teknisk løsning, der sikrer lille opbygning, bygbarhed, og minimal vedligeholdelse.

Henter Billede