ProjektUrbanplanen

Uddrag

Totalentrprisekonkurrence, vundet 2006./ Urbanplanen er et eksempel på modulbyggeri opført i 1960érne. En typologi hvor den arkitektoniske kvalitet og menneskelige skala er udfordret og til tider fraværende. U2projektetvar et omfattende renoveringsprojekt i tæt samarbejde med beboerne der ønskede en ny identitet

Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Ole Hornbek

Nyheder

X

Urbanplanen

URBANPLANEN – OMFATTENDE RENOVERINGSPROJEKT I TÆT SAMARBEJDE MED BEBOERNE

Urbanplanen består af i alt fem afdelinger, udformet som en typisk stokbebyggelse i 5-8 etager, opført som modulbyggeri i beton 1960ern og 1970erne. U2-projektet bestod i at give tre af afdelingerne et løft; Hørgården 1 og 2, Remisevænget Nord og Remisevænget Øst.

Hovedindsatsområderne var renovering af facader og friarealer, forbedring af Urbanplanens image samt maksimal inddragelse af beboerne ud fra parolen “boligsocial bæredygtighed”. På bygningsniveau indebar opgaven blandt andet facade- og tagrenovering, renovering af gavlboliger og friarealer.

På byniveau var målet at styrke Urbanplanens identitet; der var stort behov for at ændre den identitet, der var knyttet til det at bo i Urbanplanen.

Projektets overordnede visioner blev udviklet på en ugelang workshop med repræsentanter fra de 1980 boliger, som projektet omfattede. Beboerne var her med til at præcisere de tre afdelingers forskellige identiteter: Økologi, Det Urbane og Mangfoldighed. Vi har således – i et udvidet partnerringsamarbejde mellem bygherre, beboerdemokrati og entreprenørteam med rådgivere – arbejdet med at skabe en stærkere  identitet i de enkelte afdelinger.

Beboerne havde desuden et stort ønske om at kunne påvirke de individuelle fysiske rammer, og det resulterede blandt andet i kampagnen “Forny din bolig”, hvor den enkelte beboer kunne tilkøbe altaner, franske altaner, køkken og bad mm. Kampagnen har skabt et stort ejerskab og medansvar ift. renoveringen blandt beboerne og har understøttet den arkitektoniske mangfoldighed.

FAKTABOKS
Bygherre: Fællesadministrationen 3B
Areal: 3 afdelinger bestående af HG 748 boliger, RN 480 boliger og RØ 752 boliger.
Byggesum: ca. HG 62 mill. , RN 30 mill, og RØ 65 mill.
Opgaveform: Byggeskaderenovering
Samarbejdspartnere: Enemærke og Petersen a/s, Dominia A/S, GHB Landskabsarkitekter a/s, Bisgaard Landskabsarkitekter, Lisbeth Nørskov, Rekommanderet
Rådgivningsform: Partnering
Opførelsesår: 2007-2012

Henter Billede