ProjektValby Gassilo

Uddrag

Udviklingsprojekt, 2007.
Ikke realiseret.

Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Ole Hornbek

Nyheder

X

Valby Gassilo

Sammen med projektambassadører, lokale borgere og folketingsmedlem Ida Auken vil JJW ARKITEKTER give nyt liv til den store gassilo i Valby.
Visionen er at bevare og udvikle VALBY GASSILO som en bæredygtig
vidensby, der skal bidrage til at løfte Danmark og København ind i fremtidens bæredygtige samfund.

VALBY GASSILO er en unik mulighed for at skabe fremtidens bæredygtige by og omdanne den 108 meter høje industribygning til et grønt vartegn, der vil kunne ses fra hele København. Visionen er at skabe et levende vertikalt bymiljø, hvor boliger, offentlige institutioner, hængende haver og forskningscentre forgrener sig som et fleksibelt og CO2 neutralt netværk.

VALBY GASSILO er transformationen fra industrialismens lukkede strukturer, hvor alt kunne eksplodere, til den nye tids åbenhed og synergi. Projektet bygger således også på ideen om at genbruge en stærk arkitektonisk identitet og fylde siloen med grønt brændstof og den viden, som skal svare på vor tids største udfordring: At skabe et bæredygtigt, dynamisk samfund.

Den 108 meter høje VALBY
GASSILO har siden 1960’erne indtaget en markant position i den københavnske skyline med en vigtig fortælling om Danmarks industrihistorie. Siloen har dog mistet sin industrielle funktion og risikerer nedrivning. Derfor har vi hos JJW i samarbejde med lokale ambassadører og politikere iværksat et projekt, der skal gøre

VALBY GASSILO til et landmark for bæredygtighed, hvor forskning,
erhverv og kultur samles til et vækstcenter for bæredygtig udvikling.

Visionen for den bæredygtige vidensby bakkes op arkitektonisk i transformationen af VALBY GASSILO. Det betyder bl.a., at siloen beklædes med solceller og mosbelægning på facaden. VALBY GASSILO skal ikke bare være CO2-neutral, men skal også kunne levere energi til nærområdet.

Ifølge en aktuel undersøgelse fra OECD har København brug for en forstærket indsats inden for innovation og forskning. Med VALBY GASSILO skaber vi en ramme for udvikling af svarene på vores udfordringer for fremtidens bæredygtige samfund. En ramme, der i kraft af sin størrelse og volumen vil udgøre et landmark for bæredygtighed i den københavnske skyline.

VI BYGGER PÅ HISTORIEN – TID TIL REFILL
Vi genbruger et unikt, industrielt bygningsværk – et af Københavns landmarks – og ved at transformere dens anvendelse og klæde den på arkitektonisk, giver vi den mulighed for at være med til at svare på vor tids største udfordring: At udvikle et bæredygtigt samfund.

BÆREDYGTIGT LANDMARK
Vi vil i talesætte og synliggøre bæredygtighedsbegrebets mange facetter, så VALBY GASSILO bliver en frontløber i diskussionen om vores verdens fremtid. Vi vil implementere og dyrke de seneste, bæredygtige tekniske og sociale løsninger og integrere dem i vores gentænkning af siloen.

VALBY GASSILO SOM VÆKSTCENTER
Ved at indarbejde og videredyrke de konkrete forslag, som vil gøre København til en international vidensby, gør vi VALBY GASSILO til et samlende vækstcenter for viden og bæredygtighed. Vi indretter VALBY GASSILO til netværkssamfundet; videndeling og tværgående netværksopbygninger får optimale vilkår.

LOKALT RODNET
VALBY GASSILO slår rod i lokalområdet; den skal stå åben for offentligheden, der kan besøge udkigsposten og udviklingslaboratorierne, og sådan er siloen bidragsyder til bydelens fremadrettede udvikling.

PROCESSEN
Vi vil udnytte siloens fantastiske cylindriske rum, præget af tidligere tiders industri, til teater og events. Mens verdens øjne er rettet mod Danmark under klimakonferencen, vil vi udnytte siloen som kulturarena, som skal brænde siloen fast i folks bevidsthed som en ‘bæredygtighedsdrom’. Efter konferencen skal siloen blive til en bæredygtig bydel i København, der skal placere Danmark som foregangsland for en bæredygtig udvikling.
Vil I være med til at udvikle VALBY GASSILO?

“OPLEV VALBY GASSILO” Der var ca. 1.500-1.800 besøgende den 05.09.2009 , da JJW ARKITEKTER OG REKOMMANDERET udstillede visionen for fremtidig brug af VALBY GASSILO i forbindelse med Copenhagen Architecture + Design Days.

Det var en kæmpe oplevelse, at se så mange besøgende komme med positiv feedback og en masse idéer til fremtidig brug, så vi kan give den tomme silo et nyt liv.

Læs mere på www.valbygassilo.dk

Henter Billede