ProjektVIKHEM BOLIGER

Projektbeskrivelse

VIKHEM BOLIGER Projektbeskrivelse

Arbejdsområde

By og bolig

Samarbejdspartner

J+S Projektutveckling

Rådgivningsform

Arkitektrådgivning

Kontakt

Kontaktperson: Lars Andersen

Nyheder

X

VIKHEM BOLIGER

Vundet konkurrence januar 2019/ 3000m² boliger i Vikhem; Sverige

Vores forslag til en ny bebyggelsesplan på parcel BCIII, BCIV i Vikhem, Steffanstorp udgøres af rækkehuse i forskellige højder og størrelser samt et etagehus med en åben stueetage centreret omkring et lokalt torv på Vikhems Bygata.

Vores forslag tager sit arkitektoniske udgangspunkt i den eksisterende rækkehusbebyggelse langs Vikhem Bygata der består af eksisterende rækkehuse i hhv. 2-3 etager med taghældninger på 27 eller 48 grader. Vi bygger videre på denne forudsætning og tilpasser os dermed området.

Ved torvet placerer vi et større etageboligbyggeri med en åben stueetage med café/butikker.

Vi ønsker at skabe liv og aktivitet i bydelen med mulighed for ophold ude og inde for områdets beboere.

Det totale bruttoetageareal i forslaget udgør ca. 3.000 m2

Henter Billede