ProjektVognmandsmarken – AAB afd.103

Uddrag

“Jeg synes det er skønt at der er kommet mere lys i lejlighederne og at jeg også får glæde af aftensolen. ” Louise Barslund, Beboer

Projektbeskrivelse

Vognmandsmarken – AAB afd.103 Projektbeskrivelse

Arbejdsområder

By og bolig / Landskab

Bygherre

AAB

Samarbejdspartnere

Barslund A/S / Juul & Nielsen A/S

Download:
RENOVERINGSBOGEN

Kontakt

Kontaktperson: Mick Ammentorp

Nyheder

X

Vognmandsmarken – AAB afd.103

BEBOERVENLIG RENOVERING & GRØN HELHEDSPLAN

Vognmandsmarken omfatter 11 5-etagers husblokke med 305 boliger opført i årene 1979 – 1981. Dertil kommer udearealer i form af gårdrum og interne stiforbindelser. Bebyggelsen ligger i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro og er således en del af det nye klimakvarter, som er Københavns første klimatilpassede bydel. Her samarbejder Københavns Kommune med klimakvarterets beboere om at gøre området til hovedstaden grønneste og derover sikre, at kvarteret kan modstå fremtidens klimaudfordringer.

På denne baggrund har JJW Arkitekter som totalrådgiver stået for renovering og udvikling af helhedsplan for revitalisering af området i tæt samarbejde med beboerne.

Renoveringsdelen omfatter renovering af badeværelser, udbedring af revner og byggeskader samt etablering af nye franske altaner, der dels har skabt gennemlyste lejligheder med forhøjet attraktionsværdi, dels har aktiveret facaderne, således at bebyggelsen nu henvender sig til omgivelserne fra alle sider.

LANDSKAB
Ud over dette har revitaliseringen af området haft fokus på udvikling af udearealerne, så de har fået en forøget brugsværdi og en større oplevelsesrigdom. Hovedindgangene er fremhævet med facadebegrønning, som skaber nye orienteringspunkter på de lange facader. Det lille haveanlæg mod vest er åbnet op mod den foranliggende plads, og alle gårdrum har fået en ny indretning med bløde organiske former, hvor belægning, græsfelter og beplantning spiller sammen i en rumlig mosaik af bevægelser, opholdssteder og legeområder.
Funktioner som cykelparkering og renovation og brandvej er integreret, så de indgår naturligt i gårdrummenes indretning. Terrænet er reguleret og bidrager i højere grad til at skabe rum, nicher og brugsvenlige flader.

Omfanget af belægningsoverflader er reduceret og de grønne overflader er øget, hvilket letter den lokale afledning af regnvand i gårdrummene. Derudover består LAR løsningerne dels af en ny permeabel belægning i rummenes centrale del samt regnbede bevokset med frodige, varierede plantesammensætninger

Hele projektet er udviklet i et tæt samarbejde med beboerne, hvor brugerprocessen er brugt som værktøj til empowerment og udvikling af naboskab.

FAKTA
Projekt / Renovering af badeværelser og altaner samt helhedsplan for friarealer med LAR
Sted / Vognmandsmarken, 2100 København Ø
Bygherre / Boligforeningen AAB
År / 2014 – 2017
Areal / 21.498 m²
Byggesum / 97 mio. kr.
Entrepriseform / Storentrepriser
Rådgivningsform / Totalrådgivning
Entreprenør / Renovering: Juul + Nielsen/ Terræn: Barslund
Ingeniør / Danakon
Arkitekt / JJW
Landskab / JJW
JJW ydelser / Projekteringsledelse, programmering, brugerinddragelse, design, dispositionsforslag, myndighedsprojekt, projektforslag, hovedprojekt

Henter Billede