ProjektZACCO

Projektbeskrivelse

ZACCO Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Janne Raahauge Dyhr

X

ZACCO

INDRETNING SAMT UDARBEJDELSE AF DESIGNKONCEPT & OPTIMERING AF LEJEMÅL
Branding: Zacco ønskede at skabe en sammenhæng mellem deres enkle og klar virtuelle identitet, og de nye fysiske omgivelser. Det blev derfor bærende for projektet at skabe tydelighed omkring deres brand, og derigennem skabe en fællesskabsfølelse indadtil i organisationen. Projektet udmønter sig ved høj grad af konceptualitet og konsekvens, klare enkle valg og få farver.

Bæredygtige tiltag: Alt eksisterende inventar blev i forbindelse med flytningen givet væk til spejderne.

Innovation og åbenhed: En kultur som før var lukket, og understøttet af en lukket arkitektur. Blev imødekommende med åbne kontorer, og synlighed på tværs af organisationen.

FAKTA
Projekt / Design koncept og optimering af lejemål
Sted / KLP Ejendomme, Ørestad
Bygherre / Zacco
År / 2013-2014
Areal / 800 m²
Byggesum / 5 mio. kr.
Opgaveform / Indretning
Rådgivningsform / Lejerådgivning
Arkitekt / JJW Arkitekter
JJW ydelser / Projekteringsledelse, programmering, brugerinddragelse, design, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, tilsyn, lyssætning mm.
1. Del. Forslag til optimering af lejemål, til brug for en forhandling med udlejer. 2. Del. Design koncept for Zacco

Henter Billede