PROJEKTKONKURRENCE VUNDET – UDVIKLING AF ET OMRÅDE I EBBERØD

Tirsdag 6. maj udpegede Rudersdal Kommune og en enig jury JJW med deres Force4 og Balslev hold som vinder af “Udvikling af et område i Ebberød”

Opgaven omfatter en udviklingsplan, samt en bebyggelse der består af en blanding af private boliger, offentlige dag- og botilbud samt institutioner.
Dommerbetænkningen fremhæver vinderforslagets indlevelse i projektet og dets særlige udfordringer, og at det tager hensyn til alle brugergrupper. Ligeledes fremhæves det, at projektet tager udgangspunkt i stedet og at de nye bygningsvolumener fungerer med det eksisterende byggeri.

Håndtering af arkitektur, landskab og bygbarhed fremhæves i den samlede vurdering, ligeledes projektets overbevisende refleksion og tiltag i forhold til velfærdsteknologi.

De øvrige konkurrencedeltagere var Vilhelm Lauritzen, Vandkunsten, Rubow og Friis & Moltke.
Projektet på 3.700 m2 til 58 mio. kr. forventes igangsat i løbet af maj 2014.

 

En begejstret borgmester Jens Ive (V) udtaler:
“Vi har valgt et projekt, der utroligt overbevisende tilpasser sig den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse i Ebberød. JJW’s forslag tager fra start til slut udgangspunkt i borgerne, i de ansatte og i stedet. Alt i alt kan man sige, at forslaget udmærker sig ved sin enestående indlevelse. Mennesket er i centrum overalt i projektet”, siger Jens Ive i en pressemeddelelse. Ved bedømmelsen er der blandt andet lagt stor vægt på, at byggeriet kommer til at indgå i et harmonisk samspil med de unikke omgivelser – det bevaringsværdige kulturmiljø i Ebberød omgivet af et bakket landskab med skov og park. Alle boligerne opføres med altan, hvilket giver privathed for beboerne, selvom landskabet og græsflader trækkes helt tæt på husene.”

07/08/14

Henter Billede