PublikationCirkulære potentialer ved renoveringer

Beskrivelse

Klimaforandringer og ressource knaphed er ikke en trussel, men en forudsætning, og vi må alle, både som private mennesker, fagpersoner og professionelle virksomheder, bidrage til løsningen. En meget stor del af Danmarks samlede CO2e-udledning skyldes byggeri, og derfor er det helt afgørende, at vi som virksomhed i byggebranchen tager ansvar. Især renovering udgør en vigtig faktor i den grønne omstilling, da det oftest har en markant lavere klimapåvirkning end nybyggeri. Men der mangler konkrete værktøjer til, hvordan man gør sin renovering så klimavenlig som muligt.

JJW Arkitekter har derfor indgået et samarbejde med Teknologisk Institut for at udvikle et værktøj til at synliggøre de specifikke klimabesparelser, der ligger i at genbruge det byggeaffald, der opstår ved nedrivning fremfor konventionelle metoder. Og ligeledes synliggøre de klimabesparelser der ligger i at indarbejde genbrugte materialer fremfor nye. Projektet har taget udgangspunkt i at identificere de mest skalerbare tiltag, og de som har det største potentiale for klimabesparelser og desuden er lettest at implementere.

Se mere i den samlede rapport udarbejdet af Teknologisk Institut.

Download

Kontakt

Kontaktperson: Martin Oddershede

Kontaktperson: David Ploug

Henter Billede