PublikationNotabene – almene aktører

Beskrivelse

“Notabene – almene aktører” er en refleksion over kendetegnene ved de mange forskellige aktører i omdannelser af almene boligområder. Ifølge Den Danske Ordbog er notabene en opfordring til at lægge mærke til noget. Publikationen er henvendt til erfarne og praktiserende arkitekter og har til hensigt at rette opmærksomheden mod nye dimensioner af de aktører, de allerede kender godt.
Formålet er at give arkitekter, der er nye på det almene område, en anderledes introduktion til deres kommende samarbejdspartnere, end dem man finder i organisationsdiagrammer og lignende.

Publikationen er en del af en erhvervspostdoc (forskningsprojekt) mellem JJW Arkitekter, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, (KADK), Institut for Bygningskunst, By og Landskab (IBBL) og Camilla Hedegaard Møller

Publikationen er en ud af fire.

Download

Kontakt

Kontaktperson: David Ploug

Henter Billede