PublikationPerspektiver på almene boliger

Beskrivelse

Denne essaysamling formidles forskningsbaserede og akademiske perspektiver på almene boliger i håbet om, at de kan være til inspiration og eftertanke for praktiserende arkitekter på området.

I publikationen præsenteres perspektiver på betydningen af typer af rum, på inklusion af forskellige værdier, erfaringer fra renoveringer af de store svenske boligbebyggelser fra 1960’erne og 1970’ern, det såkaldte millionprogram, ligesom der vil blive spurgt, hvad bæredygtig landskabsarkitektur egentlig kan være? Endelig bliver der præsenteret et perspektiv på, hvordan forskning kan integreres i en arkitektvirksomhed med White Arkitekter som case.

Publikationen er en del af en erhvervspostdoc (forskningsprojekt) mellem JJW Arkitekter, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, (KADK), Institut for Bygningskunst, By og Landskab (IBBL) og Camilla Hedegaard Møller

Publikationen er en ud af fire.

Download

Kontakt

Kontaktperson: David Ploug

Henter Billede